Konfigurationer för Skapa skiva

Med dessa alternativ kan du justera inställningar för att skapa vcd, s-vcd, dvd, hd-dvd eller blu-ray-skivor, samt för att skapa en skivavbild på hårddisken.

För att skapa en vcd eller s-vcd krävs en cd- eller dvd-brännare; för att skapa en dvd krävs en dvd- eller hd-dvd-brännare; för att skapa en hd-dvd krävs en hd-dvd-brännare; för att skapa blu-ray-skivor krävs en blu-ray-brännare.

Du kan bränna DVD-skivor i standardformat för dvd-spelare, i AVCHD-format för Blue-ray-spelare eller i HD DVD-format för hd-dvd-spelare. För ytterligare detaljer, se Export till skivmedia.

Format

Skivtyp: Välj vcd, s-vcd, dvd eller blu-ray för att skapa en skiva (eller skivavbild) av motsvarande typ. Välj hd-dvd för att skapa antingen en dvd eller en hd-dvd för uppspelning i en hd-dvd-spelare. Om du vill skapa en dvd som går att läsa på de flesta blu-ray-enheter, välj avchd.

Videokvalitet / skivutrymme: Dessa konfigurationer (Automatic, Best video quality, Most video on disc och Custom) finns tillgängliga, utom för VCD-skivor där formatet inte går att ändra. De tre första är förinställningar som hör ihop med vissa datahastigheter (data rates). Custom-alternativet låter dig ange ett annat värde för datahastighet. För varje fall sker en uppskattning av hur stor mängd video skivan kan rymma vid den aktuella konfigurationen.

Kb/sek: När Custom-alternativet är valt i föregående inställning låter denna kombination av rullgardinslista och redigeringsfält dig välja eller specifiera datahastigheten – och därmed videokvaliteten och maxvaraktigheten – på skivan. Högre värden ger bättre kvalitet och lägre kapacitet.

Ljudkomprimering: Beroende på formatet finns vissa av följande metoder tillgängliga för att lagra din films ljudspår:

·    PCM-kodning för stereoljud stöds av alla dvd-spelare, men tar upp mer plats på dvd-skivan än vad  MPEG gör.

·    MPEG-ljud, i MPAformat (MPEG-1 Lager 2), stöds alltid av PAL-spelare. Även på NTSC-spelare finns ett utbrett stöd för MPEG även om det i teorin är ett extraval.

·    Dolby ® Digital 2-kanalkodning kan användas för kompakt lagring av ljudspår antingen i stereo eller surround. För att kunna lyssna på surroundmixningen krävs en utrustning som är kompatibel med Dolby Pro Logic. På andra system kommer den att höras som en vanlig stereomix.

·    Dolby ® Digital 5.1-kanalkodning lagrar surround-kanalerna åtskilda. För att kunna lyssna på surroundmixningen behövs en surroundanläggning med förstärkare och högtalare.

Progressiv kodning: Varje bildruta på en normal tv-bild visas som två olika “fält”, som vart och ett innehåller hälften av de flera hundra horisontella videolinjer som skapar den kompletta bilden: de udda nummererade linjerna i ett fält och de jämnt nummererade i det andra. Ögat uppfattar de sammansatta fälten som en enda bild.

Detta system, som kallas sammanflätad skanning, ger ett relativt gott resultat på grund av tv-skärmars och den mänskliga synens egenskaper.

Hdtv-system och vanliga datorskärmar använder dock “progressiv skanning”, där bilden ritas uppifrån och ner med en snabbare skärmbildsuppdatering, vilket ska ge en tydligare bild med mindre flimmer. Om ditt projekt till största delen består av progressivt skannad video och/eller stillbilder så får du överlägsen kvalitet genom att kryssa i denna ruta. Vanligtvis bör dock detta alternativ inte kryssas för.

Återkoda alltid hela filmen: Detta alternativ tvingar fram en omrendering av din film före export. Det rekommenderas endast om du har problem med din exporterade film och vill minska antalet tänkbara källor till problem.

Pinnacle Studio image001 Konfigurationer för Skapa skiva

Bränningsalternativ (Burn options)

Bränn direkt på skiva (Burn directly to disc): Din film kommer att  brännas på skiva enligt det format du har valt under Format.

Säkert läge: Skapa skivinnehåll och sedan bränna: Istället för att generera data till skivan under tiden den bränns fördröjer detta alternativ bränningen tills skivfilerna har blivit skapade. Det tar längre tid än att bränna direkt men i gengäld undviks skrivfel som kan uppstå när din dator inte kan processa data tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med brännaren.

Pinnacle Studio image002 Konfigurationer för Skapa skivaSkapa skivinnehåll men bränn inte (Create disc content but don’t burn): Med detta val används inte din dvd-brännare. Istället sparas samma filer som normalt skulle ha sparats på dvd-skivan som en “skivavbild”. För vissa skivtyper kan det finnas olika skivavbildsformat att välja bland. Välj den du vill ha från listan över Avbildsformat i området Media and device options.

Bränn från tidigare skapat skivinnehåll (Burn from previously created disc content): Istället för att bränna ditt aktuella projekt direkt på skiva används en tidigare skapad skivavbild som skickas till din dvd-brännare. Detta gör det möjligt att dela upp arbetet med att skapa en skiva i två separata steg, som kan utföras vid olika tidpunkter om så önskas. Det är speciellt användbart när du vill s
kapa flera kopior av samma projekt, eller om du vill generera dvd-skivan på en dator och bränna den på en annan.

Media och enhetsalternativ

Målmedia: Välj det alternativ från denna rullgardinslista som motsvarar den skivtyp och kapacitet du använder för att bränna ditt projekt.

Skivbrännarenhet (Disc writer device): Om du har fler än en brännare i ditt system så ska du välja den du vill att Studio ska använda.

Kopior (Copies): Välj eller skriv in det antal kopior på skivan som du vill skapa.

Skrivhastighet (Write speed): Välj en av de tillgängliga hastigheterna eller välj Automatisk för standardvärdet.

Bildtyp: När du skapar en skivavbild istället för att bränna skivan låter den här rullgardinslisten dig välja bland tillgängliga format. Vad du väljer här kan vara av vikt om du senare vill ha tillgång till bilden via annan programvara.

Pinnacle Studio image003 Konfigurationer för Skapa skiva

Mata ut skivan när den är klar: Kryssa för den här rutan om du vill att Studio automatiskt ska mata ut skivan efter bränningen.

Allmänna inställningar

Dessa inställningar är tillgänliga för de båda inställningsflikarna Skapa Skiva och Skapa Fil. Var för sig eller tillsammans kan du med dessa inställningar specificera vilka funktioner som ska utföras efter att din skiva eller fil har skapats.

Pinnacle Studio image004 Konfigurationer för Skapa skiva

Spela ljud vid klar: Direkt efter Studio har skapat din film spelas det upp ett ljud genom datorns högtalare för att signalera att den är klar. Detta är praktiskt om du vill lämna datorn medan den krävande processen kring filmskapandet slutförs. Försäkra dig om att dina högtalare är påslagna och att volymen är på lämplig nivå när du aktiverar denna funktion.

Stäng av datorn vid klar: När filmen är klar säger Studio till Windows att stänga av datorn. Denna funktion ser till att systemet stänger ned även om du inte sitter vid datorn, eller om du t.o.m. sover när processen avslutas

Konfigurationer för Skapa skiva