Konfigurationer för Skapa Windows Media-fil

Panelen Make Windows Media File gör det möjligt att justera alternativ för skapandet av Windows Media Player-filer.

Pinnacle Studio image001 Konfigurationer för Skapa Windows Media fil

Titel, Författare och Upphovsrätt (Title, Author and Copyright): Dessa tre fält används för att identifiera varje Windows Media-film och kodas in i så att de inte är synliga för ”publiken”.

Beskrivning (Description): Detta fält kan innehålla upp till 256 tecken och gör det möjligt att koda in nyckelord i filmen. Detta används oftast för att filmen ska kunna identifieras av sökmotorer på Internet.

Klassificering: Att skriva i en klassificering i detta fält kommer att vara till hjälp för dina tittare.

Profil: Basera ditt val av uppspelningskvalitet på din film på målplattformens kapacitet, dvs. datorn/datorerna som filmen kommer att spelas upp på. De exakta ljud- och videoparametrar som relaterar till det nuvarande valet visas på utrymmet nedanför listan. Med hjälp av Specialalternativet (Custom) kan du finjustera inställningarna genom att välja från en lista av möjliga kombinationer.

Pinnacle Studio image002 Konfigurationer för Skapa Windows Media fil

Markörer för Media Players “Go To”-rad: Du kan välja att inkludera Windows Medias “filmarkörer” i en filmfil. Dessa markörer låter tittaren gå direkt till början av valfri markerad sekvens genom att välja dess namn från en lista.

·    Inga markörer: Filmfilen kommer att skapas utan markörer.

·    Markörer för varje klipp: Markörer skapas automatiskt för varje klipp i filmen. Om du inte namngivit klippet själv kommer ett standardnamn baserat på projektet att genereras.

·    Markörer endast för namngivna klipp: Markörer genereras endast för de klipp som du själv har namngivit.

Konfigurationer för Skapa Windows Media-fil