Projektinställningar

Dessa inställningar är uppdelade i fem områden, vilka genomgås i underrubrikerna nedan. Hårdvaruinställningar i samband med redigering finns i panelen Video and audio preferences (Video- och ljudinställningar).

Redigeringsmiljö

Spara och ladda mina projekt automatiskt: Om detta alternativ är valt, kommer Studio regelbundet att uppdatera dina lagrade projekt medan du arbetar, utan att du uttryckligen behöver spara dina ändringar. Om du skulle föredra att själv hålla reda på dina uppladdningar och ditt sparande, kryssa inte för detta alternativ.

Visa stora storyboard-ikoner: Kryssa för detta alternativ för att få mer detaljerat innehåll i ikonrutorna som visas i Storyboardvyn i Filmfönstret (Movie Window).

Visa premiuminnehåll, Visa premiumfunktioner: Premiuminnehåll och -funktioner låter dig utvidga Studio enkelt och bekvämt när du behöver mer resurser eller mer kraft för att förhöja dina filmer. Premiuminnehåll är tilläggseffekter, övergångar, titlar, menyer och ljudeffekter. Premiumfunktioner är pan-och-zoom, chroma key och andra avancerade möjligheter.

Kryssa för dessa rutor om du vill att premiummaterialet listas i albumet och på andra passande ställen i Studio.

När du klickar på ett premiumobjekt erbjuds du i allmänhet möjligheten att införskaffa och installera direkt utan att lämna Studio, om du har en tillgänglig internetuppkoppling. Se Utvidga Studio för vidare information.

Projektformat

Som standardförinställning är ditt Studio-filmprojekt i samma videoformat som det första klippet du lägger in i projektet. Om du vill ge det nya projektet ett annat format, klicka på Use this format for new projects (Använd detta format för nya projekt), och välj ditt önskade format i rullgardinslistan.

Pinnacle Studio image001 Projektinställningar

Förvalda varaktigheter (Default durations)

Dessa varaktigheter mäts i sekunder och bildrutor. Det går 30 bildrutor på en sekund för NTSC, eller 25 bildrutor för PAL.

Pinnacle Studio image002 Projektinställningar

Dessa tre konfigurationer styr initialvärdet för varaktighet vid övergångar, stillbilder och in- och uttoningar av ljud som läggs till i din film. Varaktigheterna kan trimmas till speciella värden under redigering. De förhandsvalda värdena efter installation visas i illustrationen ovan.

När du lägger till en skivmeny (When adding a disc menu)

När du placerar en skivmeny på tidslinjen frågar Studio om du vill generera länkar från menyn till alla de efterföljande sekvenserna (åtminstone fram till nästa meny). Alternativen på denna rullgardinslista gör det möjligt att slippa bekräftelsedialogen genom att specificera att du aldrig eller alltid vill att länkar ska skapas, eller att du vill att Studio ska skapa länkar  från en ny meny till sina kapitel och även tillbakalänkar tillbaka till menyn från slutet av varje kapitel. Ett sista alternativ, “Ask if chapters should be created”, aktiverar bekräftelsedialogen vilket återställer standardvalet.

Pinnacle Studio image003 Projektinställningar

Minsta kapitellängd: Om du har angett att Studio automatiskt ska skapa kapitellänkar när du lägger till en meny, så slås multipla klipp ihop till kapitel om det behövs för att uppnå minsta tidslängd (varaktighet).

Mapp för temporära filer

Studio genererar temporära filer vid flera tillfällen medan du arbetar på och exporterar ditt projekt. Dessa sparas i den mapp som specificeras här. Klicka på Folder-knappen (Mapp-knappen) för att ändra målet för de temporära filerna – vanligtvis för att du kan behöva spara utrymme på en speciell hårddisk.

Pinnacle Studio image004 Projektinställningar

Radera (Delete): Denna knapp öppnar dialogrutan Radera temporära filer (Delete Auxiliary Files), vilken låter dig få tillgång till mer hårddiskutrymme genom att radera filer som skapats medan ditt projekt renderades.

Projektinställningar