Video- och ljudinställningar

De fem områdena på denna panel anger hårdvaru- och förhandsgranskningsinställningar.

Förhandsgranskning av video

Eftersom förhandsvisning spelar en central roll under interaktiv videoredigering har Studio ett antal inställningar för hur förhandsvisningen fungerar.

Pinnacle Studio image001 Video  och ljudinställningar

När man ska se en förhandsvisning på en datorskärm är standardförhandsvisningen vid upplösning för kvartsskärmsstorlek sannolikt tillräckligt bra. Ifall du har andra krav på visningen, särskilt ifall du vill se den på en extern enhet (genom att välja denna på rullgardinslistan Extern), kan du behöva kryssa för Aktivera förhandsvisning i helskärmsformat. På en del maskiner kan detta medföra en märkbar sänkning av kvaliteten.

Funktionen Aktivera maskinvaruacceleration drar nytta av ditt grafikkorts avancerade egenskaper när det behövs. Alternativet bör kryssas för ifall det inte skapar problem under förhandsvisningen.

Med Visa förhandsvisning i helskärmsformat på rullgardinslistan  kan du specifiera hur Studio ska förhandsvisa när du klickar på knappen helskärm i Spelaren. Alternativen som finns på listan beror på din skärms maskinvara.

På ett system med en enda skärm måste en förhandsvisning i helskärmsformat (annan  än extern) givetvis använda samma skärm som Studios eget gränssnitt. Detta är alternativet Central VGA-skärm. I detta särskilda fall börjar helskärmsuppspelning från den aktuella positionen när du klickar på knappen helskärm och slutar antingen vid filmens slut eller då du trycker på Esc-knappen.

Pinnacle Studio image002 Video  och ljudinställningar

På ett datorsystem med flera skärmar är det mer naturligt att använda den externa skärmen till förhandsvisning i helskärmsformat, och låta Studio vara på den centrala skärmen. Visningen på den externa skärmen kontrolleras helt och hållet av helskärm-knappen, oberoende av om din film spelas upp eller pausas.

Det enklaste alternativet för förhandsvisning i fullskärmsläge är Second VGA monitor. I detta läge är förhandsvisningen skalad för att använda så mycket som möjligt av skärmen (utan att störa videons bildförhållande). Player-förhandsvisningen på huvudskärmen förblir tom, och sparar processorkraft. När ett andra visningsfönster är tillgängligt så är detta det rekommenderade läget för de flesta användare.

De återstående två alternativen är speciallägen som tillåter fullskärmsvisning på en skärm medan det fortfarande ger normal förhandsvisning i Studio-fönstret. Dessa lägen erbjuds enbart om ditt videokort med dubbla utgångar är en av följande typer:

·    ATI Radeon 9600 (eller bättre) med version 5.8 (minimum) med Catalyst™-drivrutin.

För att kunna använda de extra förhandsvisningslägena måste du deaktivera den andra skärmen i dialogen Skärminställningar (eller i Catalyst-kontrollcentret) innan du startar Studio.

·    nVidia GeForce Fx5xxx eller bättre, eller ett ekvivalent kort i Quadro-serien. Minimala krav på drivrutinsversionerna är 81.85 (GeForce) och 81.64 (Quadro).

Innan Studio startas måste den andra skärmen vara aktiverad som ett tillägg av Windows skrivbord (inte i lägena Span eller Clone).

Vid uppstarten kontrollerar Studio om de nämnda förhållandena är närvarande. Ifall de är det så är följande alternativ tillgängliga:

Annan VGA, liten förhandsvisning på central VGA: Detta alternativ sträcker sig utöver de andra helskärmslägena genom att konfigurera om skärmvisningen, så den passar det format som ditt projekt har, närmare bestämt videons bildramsformat och uppdateringsfrekvens. Ifall ditt projekts format t.ex. är 720×480 med en NTSC-uppdateringsfrekvens på 60 Hz kommer skärmen att ställas in på det läget, för bästa möjliga förhandsvisning. Samtidigt  visas den vanliga, mindre förhandsvisningen i Spelaren på centralskärmen.

Notera: Även om du har korrekt grafikkort kan det hända att det önskade formatet fortfarande inte stöds av en viss skärm. Om Studio konstaterar att så är fallet försöker programmet gå tillbaka till det sista förhandsvisningsläget (nästa paragraf). Om någon typ av instabilitet inträffar med dina maskinvaruinställningar så rekommenderar vi eftertryckligen att du går tillbaka till ett av de grundläggande lägena som beskrivs ovan.

Säkerhetsinställning, annan VGA, liten förhandsvisning: I detta läge anpassar Studio ditt projekts format så bra som möjligt till de format som skärmen stöder. Ifall t.ex. formatet 720×480 inte är tillgängligt ställer Studio in skärmen på 800×600 och centrerar fönstret på skärmen. På samma sätt: Ifall skärmen inte stöder en 50 Hz- utgång (PAL) vid en viss skärmstorlek kommer den att visa vid 60 Hz i stället.

Inspelning av röstpåläggning (Voice-over)

Mikrofon: En rullgardinslista med val av mikrofonanslutning till din maskinvara.

Kanaler, Samplingsfrekvens (Channels, Sample rate): Dessa konfigurationer styr ljudkvaliteten. En vanlig inställning för röstpåläggning är 16-bits mono med 22.05 kHz.

Pinnacle Studio image003 Video  och ljudinställningar

Bakgrundsrendering

Rendering är den process då video genereras av inspelat material som innehåller HFX-övergångar, effekter eller liknande krävande påläggningar. Innan sådant videomaterial har blivit renderat, kan det inte spelas upp helt mjukt och med detaljtydlighet under förhandsgranskning.

Studio kan genomföra renderingen “bakom kulisserna” medan du arbetar, en funktion som kallas bakgrundsrendering.

Pinnacle Studio image004 Video  och ljudinställningar

Möjliggör bakgrundsrendering: Avmarkera denna ruta om du inte vill använda ba
kgrundsrendering alls. Detta kan göras på en långsammare dator om intensiv rendering orsakade att andra processer arbetade trögt.

Ställ in kodek automatiskt: Låt Studio bestämma vilken kodek som ska användas för att koda din renderade video.

Använd denna kodek för bakgrundsrendering: om du väljer dv som bakgrundsrenderingsformat när du vet att ditt projekt ska läggas på dv-band, kan ditt bakgrundsrenderingsformat minska renderingstiden för din färdiga film. Du skulle normalt välja MPEG som renderingskodek för skivbaserade filmer av samma skäl.

En annan fråga uppkommer om du planerar att förhandsgranska din video på en extern enhet (endast i Studio Plus). I sådana fall kan du behöva ställa in projektformatet och bakgrundsrenderingskodek så att de passar enheten. Om du exempelvis förhandsgranskar på en analog monitor inkopplad i din dv-kamera, bör du göra din bakgrundsrendering i dv.

Uppspelning av surroundljud

Markera Enable discrete 5.1 playback (möjliggör uppspelning av diskret 5.1), om det ljudsystem du använder när du förhandsgranskar ditt Studioprojekt stöder diskret 5.1-ljud. Lämna rutan tom om du förhandsgranskar i surroundljud med ett system som är Pro Logic-kompatibelt, eller i stereo.

Pinnacle Studio image005 Video  och ljudinställningar

Cd-enhet (för att “rippa” ljudfiler)

Om du har använt musik från en cd i ditt projekt, överför Studio ljuddatan digitalt från skivan till datorn. Rullgardinslistan här låter dig välja vilken cd-enhet som ska användas för rippning, om du har mer än en tillgänglig.

Pinnacle Studio image006 Video  och ljudinställningar

Video- och ljudinställningar