Ljudeffekter och musik

Video kan ses som ett framförallt visuellt medium, men ljudet spelar ofta lika stor roll som bilderna på skärmen.

Spelfilm och tv-produktioner innehåller mängder av olika sorters ljud, först och främst dialogen och andra autentiska ljud som kommer fram under inspelningen. I dina filmer hämtas det råa ljudspåret tillsammans med videon i Hämtläge. Det framträder i Filmfönstret Tidslinjesidan (Timeline view) på originalljudspåret under videospåret. I Studio Plus kan originalljud också förekomma på överlagringsspåret.

De flesta kommersiella produkter kräver också ljudeffekter – slående dörrar, krockande bilar, skällande hundar, etc. – och plötslig musik, som kan bestå av musik som skapats speciellt för produktionen, låtar från inspelningar, eller både och. Röstpålägg och andra specialljud behövs ofta också.

Du kan använda alla de här typerna av tilläggsljud i dina egna filmer:

·    Ett bra startkit med effekter i wav-format installeras tillsammans med Studio och andra finns tillgängliga från många andra källor.

·    Bakgrundsmusik–verktyget skapar automatiskt ett ljudspår i önskad längd i en rad olika stilar.

·    Du kan dra och släppa mp3-filer från Albumet till Tidslinjen eller importera ljud eller MP3-spår från en CD med CD audio tool (CD-ljudverktyget).

·    Röstpåläggsverktyget gör det möjligt att lägga på berättarröst eller kommentatorröst medan du förhandsgranskar din redigerade video.

Ljud, oavsett vilken sort, läggs till i din produktion som klipp i Filmfönstret. De kan flyttas runt, beskäras och redigeras på ungefär samma sätt som videoklipp och stillbilder.

När väl ett ljudklipp är en del av din film kan du justera den med toningar och andra volymjusteringar. Ett enkelt sätt att använda toningar och korstoningar är att lägga till övergångar till dina ljudklipp.

Du kan justera dina klipps placering i en stereo- eller surroundmix, och t.o.m. ändra placering slumpmässigt inuti klippet. Du kan även använda Studios ljudeffekter, inklusive brusreducering och reverb m.m.

Tillgänglighet: Surroundljud stöds endast i Studio Plus.

Om surroundljud

En “surround”-mix går utöver tvåkanalsstandarden och ger dina dvd-produktioner ett omsvepande ljudfält, ungefär som i en teatersalong. Studio låter dig bestämma den hörbarliga positionen inom mixen för varje ljudspår var för sig, och att “panorera” spåret (förflytta det antingen glidande eller plötsligt) i vilken riktning som helst och så ofta det behövs under filmens gång.

För att förhandsgranska surroundljud under tiden som man redigerar i Studio, behöver man ett ljudkort som stöder 5.1-kanalsutgång.

Notera: Även om du inte kan höra surroundmixen vid förhandsvisning, så kommer den med på dina dvd-skivor, men en förhandskoll av surroundljudet ger dig chans att åstadkomma en mer exakt mixning.

Ett surroundljudspår kan exporteras till dvd:n på något av följande sätt:

·    I Dolby Digital 5.1-format lagras var och en av de sex surroundkanalerna åtskilda på skivan och “routas” (styrs) direkt till rätt högtalare vid uppspelning i en komplett 5.1 surroundanläggning.

·    I Dolby Digital 2.0-format kodas surroundmixen till två kanaler. När din dvd spelas upp på anläggningar med en dekoder för Pro Logic eller Pro Logic 2, och en högtalare av typ 5.1 eller batter, återskapas surroundinformationen. På andra system kommer det kodade ljudspåret att höras som vanlig stereo.

Skapa en ljudspårsfil

Studio kan överföra din films ljudspår som en ljudfil i wav- (PCM), mp3- eller mp2-format. Öppna helt enkelt Fil-fliken i Skapa Film-läge som vanligt och välj Ljud som din filtyp. Flera förinställningar är nu tillgängliga, med några typiska inställningar för standard filtyper. Med de anpassade förinställningar kan du konfigurera typen och inställningarna för den överförda filen som du själv vill.

Pinnacle Studio image001 Ljudeffekter och musik

Ljudspårsfil förinställningar

ð Tidslinjens ljudspår

ð Cd-ljud-verktyget

ð Bakgrundsmusik-verktyget

ð Röstpåläggsverktyget

ð Beskära Ljudklipp

ð Ljud, volym och mixning

Ljudeffekter och musik