Beskära Ljudklipp

Precis som med andra klipptyper kan du beskära ljudklipp antingen direkt i Tidslinjen eller genom att använda Klippegenskapsverktyget.

De flesta typer av ljudklipp kan beskäras till allt mellan en ruta upp till den fulla originallängden på klippinnehållet. ScoreFitter-klipp kan beskäras ner i Tidslinjen till så lite som tre sekunder och gränslöst uppåt.

ð Beskära med Klippegenskapsverktyget

Beskära Ljudklipp