Beskära med Klippegenskapsverktyget

Pinnacle Studio 284 audio tool icon   clip properties Beskära med KlippegenskapsverktygetMenykommandot Verktygslådan Ø Modifiera Klippegenskaper framkallar Klippegenskapsverktyget för det valda klippet. Du kan också nå verktyget genom att dubbelklicka på något ljudklipp.

Till att börja med tillhandahåller verktyget kontroller som ger dig möjlighet att granska eller redigera två egenskaper som delas av alla klipp:

·    För att ställa in varaktigheten för ett visst klipp, ändra värdet i Varaktighetsräknaren.

·    I Namntextrutan kan du välja att ge klippet ett namn som ersätter det som Studio har tilldelat det automatiskt. Klippnamnet används av Filmfönstrets Listbild och visas också som en ”etikett” som dyker upp när musen dras över klipp i Storybordbilden.

De andra kontrollerna som tillhandahålls av verktyget beror på vilken typ av ljudklipp du arbetar med.

Originalljud, ljudeffekter och röstpålägg

Klippegenskapsverktyget har samma slags beskäringskontroller för ljudeffekt- och röstpåläggsklipp som för videoklipp, men visar en graf över ljudets vågform istället för visuella förhandsgranskningsområden.

Klicka här för at lära dig hur man beskär med dessa kontroller.

Kom ihåg att klipp i originalljud- och överlagringsspåren bara kan redigeras för sig när motsvarande videospår är låsta. Klicka här för detaljer.

Pinnacle Studio image002 Beskära med Klippegenskapsverktyget

Cd-ljud

För cd-ljudklipp, använder Klippegenskapsverktyget samma beskäringskontroller som ovan, men har också rullgardinsväljare för cd-titel och Spår. Du kan använda dem för att ändra klippets källa när som helst. cd-titeln kan också redigeras i textrutan, ange den egentliga titeln på cd-skivan.

ScoreFitter

ScoreFitter- klipp kan redigeras till nästan vilken längd som helst, förutom att mycket korta klipp med viss varaktighet kanske inte finns tillgängliga i alla stil- och låtkombinationer. Det här verktyget är i stort sett identiskt med verktyget för att skapa ScoreFitter-klipp,förutom att Lägg till i Film-knappen har ersatts med en Acceptera förändringar-knapp.

Beskära med Klippegenskapsverktyget