Cd-ljud-verktyget

Pinnacle Studio 277 audio tool icon   cd Cd ljud verktygetAnvänd det här verktyget för att skapa ett ljudklipp från ett cd-spår. Du kan förhandsgranska spår inom verktyget, och välja antingen hela spår eller ett utdrag för att lägga till i din film.

Pinnacle Studio image002 Cd ljud verktyget

Om det finns en cd i drivenheten som du inte har använt i ett Studio-projekt tidigare, kommer Studio fråga dig om du vill ange dess namn innan du fortsätter. Kontrollerna i verktyget blir tillgängliga först efter att Studio kan ange åtminstone en punkt på rullgardinslistan över cd-titlar.

Välj cd-skivan som du vill hämta ljud ifrån i rullgardinslistan över cd-titlar, och ett spår från den cd-skivan i Spår-listan. Eftersom cd-titel också är en redigeringsbar textruta, kan du ändra namnet som Studio använder för att referera till den här cd-skivan du vill. Namnändringen påverkar både nuvarande och framtida sessioner.

Efter att ha valt cd och spår kan du nu välja att beskära klippet och ge det ett anpassat namn med hjälp av kontrollerna i verktyget. Dessa kontroller är vanliga för nästan alla ljudklippstyper och används både för att redigera och för att skapa klipp.

Slutligen, klicka på knappen Add to Movie. Studio importerar musikklippet från cd-enheten och lägger på det på bakgrundsmusik-spåret med början på det aktuella tidsindexet (som visas av tidslinjereglaget och förhandsgranskningsfönstret i spelaren).

Cd-ljud-verktyget