Ljud, volym och mixning

Ljudnivåerna och stereopositioneringen av individuella klipp kan justeras antingen direkt i Tidslinjen, eller med Volym- och balans-verktyget. Varje teknik har sina fördelar. Genom att göra justeringar i Tidslinjen får du en bra uppfattning om tid kontra volym och balans, medan Volym- och balansverktyget erbjuder mixning – separat justering av volymen och stereobalansen på vart och ett av ljudspåren.

Vid skivskapande kan du med hjälp av Volym- och balans-verktyget skapa ett surroundljudspår i stället för stereo. Verktyget gör att du dynamiskt kan lägesbestämma vilket som helst av ljudspåren, framifrån och bakåt såväl som från vänster till höger.

Tillgänglighet: Surroundljud stöds endast i Studio Plus.

ð Ett ljudklipps anatomi

ð Justering av ljud i Tidslinjen

ð Övergångar i ljudspåret

ð Volym- og balansverktyget

Ljud, volym och mixning