Ett ljudklipps anatomi

En ljudklippsikon på Timeline (tidslinjen) har flera delar. Gränserna för varje klipp anges av vertikala stolpar. Det faktiska innehållet i ljudmaterialet indikeras av ett vågdiagram:

Pinnacle Studio 288 waveform graphs Ett ljudklipps anatomi

Vågdiagramsutdrag från tre närliggande klipp.

Sättet som vågdiagrammet framträder på visar dig något om ljudets karaktär. Ett tyst ljud har en trång vågform nära mittlinjen av klippet. Ett högt ljud har en vågform med större svängningar mellan högt och lågt och når nästan klippets gränser. Ett kontinuerligt ljud så som en bilmotor har många tätpackade pulseringar. Ett stackatoljud har hastiga pulseringar som separeras av tystnader där vågformen är en horisontell linje.

Justeringslinjer

Den orangea volymlinjen visar grafiskt de volymändringar du har gjort på spåret och klippet. Ifall du inte har justerat volymen alls löper linjen rakt igenom klippet på ungefär trekvarts höjd av klippet. Detta är ”noll-nivån” (0dB/”zero gain”), där klippens ursprungliga volym varken har blivit ökad eller sänkt.

Ifall du höjer eller sänker volymen för hela spåret fortsätter volymlinjen att löpa horisontellt men är nu högre eller lägre än den basala nivån med noll volym.

Slutligen, ifall du gör volymjusteringar inom klippet består linjen av sluttande segment som möts vid volymjusteringsställare (volume adjustment handles).

Pinnacle Studio image002 Ett ljudklipps anatomi

Till skillnad från vågdiagrammet och justeringslinjerna för balans och toning/fade (se nedan), är volymjusteringslinjen skalerad logaritmiskt. Uppfattad volym varierar logaritmiskt med styrkan hos en ljudsignal, så denna egenskap gör det möjligt för justeringslinjen att modellera mer exakt vad du verkligen hör. Ett exempel; ett uppåtsluttande linjesegment producerar en mjuk, stabil intoning från inledande till avslutande nivå.

Den gröna stereobalanslinjen och den röda fram/bak-balans(fade)linjen fungerar likadant som volymlinjen förutom att den neutrala linjen på båda två är klippets vertikala mitt och justeringsskalan är linjär.

Höjer man stereobalanslinjen så positioneras ljudklippets resultat närmare vänster sida av lyssnaren, medan det positioneras närmare höger sida av lyssnaren om man sänker den. På liknande sätt; om man höjer toningslinjen flyttas klippet längre bort från lyssnaren och om man sänker den flyttas klippet närmare lyssnaren.

Notera: Du kan endast titta på och redigera ett klipps fade/toningslinje när verktyget Volume and balance är i surround-läge. Effekten som justerar linjen kan uteslutande förhandsgranskas på system där surroundljudsuppspelning finns som möjlighet.

För att välja vilken av de tre justeringslinjerna som visas, använd ljudklippets högerknappskontextmeny:

. Pinnacle Studio image003 Ett ljudklipps anatomi

Tillgänglighet: Surroundljud stöds endast i Studio Plus.

Ett ljudklipps anatomi