Justering av ljud i Tidslinjen

Ljudnivåer kan justeras direkt inom ett klipp på Tidslinjen. Använd musmarkören till att justera volymlinjen eller en av balanslinjerna (se Ett ljudklipps anatomi).

När du tillägger ett nytt ljudklipp på Tidslinjen:

·    Volymjusteringslinjen för det nyss skapade klippet kopplar ihop linjerna från de föregående och följande klippen ifall det finns några.

·    Ifall inga volymjusteringar har gjorts på andra klipp på spåret, är volymlinjen genom det nya klippet horisontell. Dess höjd visar spårets hela volym som inställts med verktyget Volume and balance.

·    Ifall du varken har justerat volymen på andra klipp eller på spårets hela volym löper linjen igenom det nya klippet på ungefär trekvarts höjd av det nya klippet.

För att justera ett klipps volym på Tidslinjen, välj den (genom att vänsterklicka) och flytta sedan din musmarkör nära linjen. Volymjusteringsmarkören kommer fram:

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 1 Justering av ljud i Tidslinjen

Klicka på vänster musknapp och dra upp eller ner inom klippet. Volymlinjen böjer sig när den följer musen.

Pinnacle Studio 291 adjusting audio on timeline 2 Justering av ljud i Tidslinjen

När du släpper musen skapar Studio en justeringsställare på volymlinjen.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 3 Justering av ljud i Tidslinjen

När din musmarkör är positionerad över en justeringsställare på ett valt klipp visar sig en upplyst version av volymjusteringsmarkören. Med denna markör kan du klicka och dra justeringsställaren både vertikalt och horisontellt.

Pinnacle Studio 292 adjusting audio on timeline 4 Justering av ljud i Tidslinjen

Högerklicka på en justeringsställare för att få tillgång till kontextmenykommandot Delete volume setting. Detta kommando tar bort en justeringsställare. Använd Remove volume changes för att ta bort alla ställare från klippet.

Att justera balans och toning

Vänster/höger- och fram/bak-balanslinjerna har samma redigeringsegenskaper som volymlinjen som just diskuterades, bortsett från att den neutrala inställningen för dem är halva klipphöjden, i motsats till volymlinjens trekvartshöjd.

Gällande vänster/höger-balans (stereobalans); justerar man linjen uppåt från mitten så positioneras ljudet närmare mot vänster. För fram/bak-balans (”fade”) gäller att om man justerar linjen uppåt så tycks ljudkällan flytta sig bort från lyssnaren, om linjen däremot justeras nedåt kommer ljudet närmare  (mot de bakre högtalarna).

Ta bort förändringar

Ljudjusteringsfunktioner kan tas bort både separat eller för ett helt ljudklipp på en gång. Välj kommandot på klippets poppuppmeny som man öppnar med högerknappen:

Pinnacle Studio image005 Justering av ljud i Tidslinjen

Justering av ljud i Tidslinjen