Röstpåläggsverktyget

Pinnacle Studio 280 audio tool icon   voice overs RöstpåläggsverktygetInspelning av ett röstpålägg i Studio är lika enkelt som att ringa ett telefonsamtal. Öppna bara Röstpåläggsverktyget, klicka på Record och tala in i mikrofonen. Du kan berätta medan du ser på filmen, så att dina ord matchar händelserna på skärmen. Du kan också använda verktyget som ett snabbt sätt att spela in ambientmusik eller hemgjorda ljudeffekter via din mikrofon.

Pinnacle Studio image002 Röstpåläggsverktyget

Innan du kan spela in ljud med hjälp av Röstpåläggsverktyget, måste du koppla in en mikrofon till ingången på din dators ljudkort. Du måste dessutom ha minst ett videoklipp i Filmfönstret.

Gå igenom scenerna i din film och bestäm var du vill att röstpåläggen ska börja och sluta. När du är färdig, öppna då Röstpåläggsverktyget. Notera att inspelningslampan – den mörka rektangeln längst upp till vänster i illustrationen ovan – inte är tänd.

Välj din startpunkt i Filmfönstrets Tidslinje. Du kan göra det genom att välja ett klipp, spela upp filmen och stoppa vid önskad tidpunkt eller genom att flytta Tidslinjens markör.

Ställ in mikrofonen så den är redo för användning och testa med att säga en testfras för att kontrollera din inspelningsnivå (se “Röstpåläggsnivå” nedan). Klicka på Inspelningsknappen när du är nöjd, (den skiftar då till en Stopp-knapp). Vänta en liten stund medan inspelningslampan först visar stand by som sedan övergår i en 3-2-1 nedräkning.

Pinnacle Studio image003 Röstpåläggsverktyget

När inspelningslampan visar recording, och filmen börjar spelas upp i Player är det bara att börja tala in ditt berättande.

Pinnacle Studio image004 Röstpåläggsverktyget

Slutligen, klicka på Stopp-knappen. Lampan slocknar och röstpåläggsklippet placeras automatiskt på ljudeffekts- och röstpåläggs-spåret. Granska klippet genom att välja det och sedan klicka på Play-knappen.

Röstpåläggsnivå

Pinnacle Studio image005 RöstpåläggsverktygetInspelningsnivån för ett röstpåläggsklipp ställs in när du skapar röstpålägget och kan inte ändras senare. Du kan dock ändra uppspelningsvolymen när som helst. Inspelningnivån ställs in med Inspelningsnivåmarkören och dess nivåmätare i Röstpåläggsverktyget.

Studera den här mätaren för att försäkra dig om att din inspelningsnivå inte blir för hög eller för låg. Indikatorn ändrar färg från grön (0-70% anpassning), till gul och sedan röd. Du bör försöka ligga så att ljudet går som högst upp till gult (71-90%) och hålla dig utanför rött (91-100%).

Röstpålägg, inspelningsval

Studios inställningsdialoger inkluderar flera inställningar som påverkar din inspelningskonfigurering och kvalitet. Klicka här för detaljerad information.

För att komma åt dessa alternativ välj Setup Ø Video and audio preferences i huvudmenyn.

Pinnacle Studio image006 Röstpåläggsverktyget

Rullgardinslistan Mikrofon i denna dialogen listar de olika sätt som en mikrofon kan anslutas till ditt ljudkort. Listan bör se ut ungefär som följande, från ett system med NVIDIA®-ljudkort:

Pinnacle Studio image007 Röstpåläggsverktyget

Välj från listan, koppla sedan din mikrofon på det sätt som markerats (t.ex. Mikrofon eller Direktlinje In).

Kanalerna och Sample rate-justeringarna i valdialogen styr kvaliteten på röstpålägg eller annat inspelat ljud. Ställ in de på den högsta kvalitetsnivå du kan tänkas behöva, men tänk på att högre kvalitet kräver mer diskplats.

Röstpåläggsverktyget