Tidslinjens ljudspår

Filmfönstrets Tidslinjefönster innehåller flera spår för ljud:

Originalljudspår: Det här innehåller ljudet som spelats in tillsammans med dina videoklipp. Det kallas ibland “synkront” ljud eftersom det har spelats in simultant med videospåret.

Överlagringsljudspår: Originalljudet för videoklipp på överlagringsspåret.

Ljudeffekt- och röstpåläggsspår (Sound effect and voice-over track): Ljudeffekter och röstpålägg (voice-overs) är de typiska inslagen på detta spår. Ljudeffekter flyttas in i ditt projekt från Ljudeffektssektionen i Albumet. Röstpålägg skapas med Röstpåläggsverktyget.

Bakgrundsmusikspåret: Använd det här spåret för att lägga till mp3- eller wav-ljudfiler, ScoreFitter bakgrundsmusik skapad av Studio, och musik (eller annat innehåll) från ljud cd-skivor. Ljudfiler importeras via Musiksektionen i Albumet. Skapa ScoreFitter-klipp med Bakgrundsmusik-verktyget, och cd-ljudklipp med cd-ljud-verktyget.

Pinnacle Studio image001 Tidslinjens ljudspår

Tidslinjens ljudspår: originalljud, ljudeffekt och röstpålägg (voice-over), och bakgrundsmusik. Ett fjärde ljudspår visar sig när överlagringsspåret är synligt; det innehåller originalljudet för video på detta spår.

Byta ljudspår

Även om ljudspåren vart och ett fyller sin egen speciella roll, som beskrivits ovan, så styr de främst vilket spår nya klipp framträder på. Originalljud kommer alltid att placeras på originalljudspåret när ett nytt videoklipp plockas in; nya röstpålägg kommer alltid att skapas på ljudeffekts- och röstpåläggsspåren; och nytt cd-ljud och ScoreFitter-klipp kommer att läggas till på bakgrundsmusikspåret.

Så fort ett klipp har skapats kan du dock flytta det till ett annat ljudspår om det underlättar: varje spår kan egentligen innehålla alla typer av ljudklipp. Det här ger dig flexibilitet genom att du kan använda två ljudeffekter samtidigt, exempelvis genom att helt enkelt flytta ett av dem till bakgrundsmusikspåret.

Det enda ljudspåret med specialstatus är originalljud, antingen för huvudvideospåret eller, när det är i bruk, överlagringsspåret. I ursprungsinställningen redigeras ljudklipp på det här spåret parallellt med innehållet på videospåret i samma tidsindex. För att behandla ljudet som ett separat klipp, eller för att dra det till ett annat ljudspår men lämna videospåret intakt, eller för att dra andra ljudklipp till originalljudspåret, kan du låsa videospåret (genom att klicka på hänglåsikonen på höger sida av Filmfönstret). Klicka här för detaljerad information kring ämnet.

Tidslinjens ljudspår