Ett temas anatomi

Som exempel på hur teman fungerar, låt oss undersöka det medföljande temat ”50-talsmodern”, vilket innehåller fem mallar.

Alla mallar i detta specifika tema använder samma bakgrundsdesign – ett abstrakt, rullande mönster. Det är synligt hela tiden förutom under delarna med helskärmsvideo. Färgerna på mönstret bestäms genom inställningar i temaredigeraren för var och en av dessa mallar.

Nu ska vi titta på var och en av dessa mallar var för sig för att se hur de konstrueras från klippen och övergångarna som du lägger på i Temaredigeraren.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   opening Ett temas anatomiInledning: En inledningsmall börjar vanligen med någon slags animation, inklusive titlar, och slutar med fullskärmsvideo. Vårt “50s Modern”-exempel följer det mönstret.

Den rullande bakgrundsanimationen rullar genom merparten av denna sekvens. Inom animationen visas två anpassningsbara övergångar. De representeras i diagrammet nedan av linjer på ”Animationslinjen”. Båda övergångarna flyter in och ut ur bilden (mörk linjefärg) med en och halv sekunds paus för stationär visning (ljus linjefärg) däremellan.

Pinnacle Studio image002 Ett temas anatomi

Schematisk presentation av Inledningsmallen i temat ”50-talsmodern” vid dess normallängd på ca. 14 sekunder.

Precis när den andra övergången lämnar bilden kommer en animerad panel med det rullande videounderklippet. Videon zoomar till helbild vid 11:18 i temaklippet och förblir så fram till slutet (den vita delen av ”videostrecket” i diagrammet).

Fabriksinställningen är att längden på temaklippet är 13:29. Det inbäddade videoklippet startar vid 7:03 och löper till slutet, vilket ger det en längd på 6:26. Om ditt videounderklipp är tillräckligt långt kan du förlänga hela klippet genom att dra ut helskärmsvideon. Denna funktion visas i diagrammet ovan med pilen på slutet av ”videostrecket”.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue a Ett temas anatomiÖvergång A: Övergångsmallar kopplar samman två videosekvenser i fullskärmsläge genom någon slags animation. Detta första övergångsexempel börjar med två sekunder fullskärmsvideo, och zoomar sedan ut för att visa en formation av flera olika videopaneler som löper samtidigt. Inzoomning i sista subklippet leder till en utdragbar sektion fullskärmsvideo.

Pinnacle Studio image004 Ett temas anatomi

Följdmall A sammanfogar flera videokällor.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue b Ett temas anatomiÖvergång B: Denna övergång lyckas med det grundläggande syftet att få två videoklipp att gå ihop enklare än det förra. Det första subklippet startar i fullskärmsläge, och zoomar sedan ut medan det roterar bort från tittaren. När den motsatta sedan av dess roterande panel kommer i bild så har det andra subklippet ersatt det första. Panelen zoomar in för att fylla skärmen mot slutet av klippet.

Pinnacle Studio image006 Ett temas anatomi

Följdmall B skapar en enklare övergång.

Åter igen, helskärmsdelen av det andra underklippet kan sträckas ut genom att dra ut underklippet på Tidslinjen.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue c Ett temas anatomiFöljdmall C: Denna liknar Följdmall B, förutom att den flygande videopanelen här tar en extra sväng i mitten och därmed lämnar plats för ytterligare ett underklipp i sekvensen.

Pinnacle Studio image008 Ett temas anatomi

Följdmall C innehåller ett överbryggande videounderklipp.

Det sista underklippet är även här utdragbart.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   ending Ett temas anatomiSlutet: Syftet med Slut-mallen speglar det i Inledning-mallen, och  i detta exempel är också uppbyggnaden speglad nästan exakt. Fullskärmsbilden krymper till en flygande panel som ger plats för animerad text – exakt motsatt mot inledningssekvensen som beskrivs ovan. Den enda skillnaden är att i detta fall är inte fullskärmsvideodelen av klippet utdragbart.

Pinnacle Studio image010 Ett temas anatomi

Avslutningstemat är i grunden en spegelbild av Inledningstemat.

Ett temas anatomi