Skapa temaklipp

För att skapa ett temaklipp, använda någon av standardmetoderna för att lägga till något i ditt projekt:

·    Dra en ikon från Tema-delen av katalogen till Filmfönstret.

·    Högerklicka och välj Lägg till projekt i menyn till temamall-ikonen.

·    Klistra in innehållet i Windows Urklipp efter att du har klippt ut eller kopierat ett existerande temaklipp.

Varje tema redigeras för att visas i spåret på ett sätt som är lämpligt för temats innehållstyp:

·    Teman vars innehåll är ett grafiskt överlägg med transparent bakgrund, t.ex en titel eller PIP-bild, läggs vanligtvis till Titel-spåret.

·    Teman med helskärmsvideo, som inledningssekvenser till exempel, kan läggas till Huvudvideospåret (Studio) eller Överläggsspåret (Studio Plus).

Den fabriksinställda längden på ett temaklipp beror på inställningarna för den aktuella mallen.

Om du släpper ett nytt temaklipp ovanpå ett redan existerande på tidslinjen, sätts antingen det nya klippet in bredvid det gamla eller ersätter det gamla. Vilket som sker beror på var du placerar muspekaren relativt till målklippet när du släpper knappen.

Sätt in ett temaklipp innan eller efter ett existerande klipp: Om du släpper det nya klippet i närheten av början eller slutet av ett existerande temaklipp sätts det på motsvarande vis in före eller efter existerande klipp. Placeringslinjerna som visar positionen för det nya klippet på Tidslinjen är gröna.

Pinnacle Studio image001 Skapa temaklipp

Ett nytt temaklipp, representerat av ’kopiera’-muspekaren, dras i närheten av början av klippet till vänster. Gröna placeringslinjer visar var det nya klippet sätts in.

I illustrationen visar placeringslinjerna gränserna för klippet som skulle skapas om du släpper musknappen vid aktuell position, baserat på mallens normallängd. Alla existerande klipp skulle flyttas åt höger för att ge plats för det nya klippet. Om du istället släpper det nya klippet i närheten av den högra kanten av samma existerande klipp, skulle det sättas in efter klippet.

Ersätt ett existerande klipp: Om du släpper ett nytt temaklipp mitt på ett existerande klipp så ersätter det nya klippet det gamla. Det nya klippet tar även över eventuella existerande omständigheter kring det gamla klippet. De blå placeringslinjerna visar gränserna på klippet som kommer att ersättas; oavsett dess normallängd kommer det nya klippet att ”ärva” dess gränser.

Pinnacle Studio image002 Skapa temaklipp

Ett nytt temaklipp släpps mitt på det vänstra klippet och ersätter det. Andra klipps placering påverkas inte.

Skapa temaklipp