Övergångar

En övergång (transition) är en animerad effekt som dämpar – eller understryker – övergången från ett klipp till ett annat. Toningar, åkningar och upplösningar är vanliga typer av övergångar. Andra är mer exotiska och kan även involvera sofistikerad 3D-grafik.

Övergångar sparas i sin egen sektion av Albumet. För att använda en övergång, dra den från Katalogen till Filmfönstret och släpp den bredvid ett videoklipp, temaklipp eller stillbild. Du kan även lägga på övergångar direkt på ljudklipp.

Pinnacle Studio 196 series of transitions Övergångar

En serie övergångar (ikonerna mellan videosekvenserna) i Storybordvisning.

I Tidslinjevisning (Timeline view) kan du antingen släppa övergången på huvudvideospåret (main video track), på överlagringsspåret (overlay track) eller på titelspåret. På huvudvideospåret skapar övergången en bro mellan två fullskärmsklipp (eller mellan ett klipp och en svart skärm ifall övergången bara består av ett videoklipp, som vid början av filmen). På överlagringsspåret och titelspåret skapar övergången en bro mellan två intilliggande klipp (eller ett klipp och en transparent ruta).

Pinnacle Studio 196 transition stages diagram Övergångar

Diagram: Fem bilder från en 2-sekunders diagonal växlingsövergång (wipe transition).

Om en övergång varar i två sekunder (förhandsvald längd på övergångar i en nyinstallation av Studio) börjar det andra klippet två sekunder innan det första klippet har avslutats. I början syns bara det första klippet och i slutet har det andra klippet helt ersatt det första. Precis vad som sker under tiden som det första klippet gradvis tonas ut samtidigt som det andra tonas in, beror på typen av övergång (transition type). Eftersom videoklippen överlappar varandra minskas den totala längden för de två klippen med övergångens längd.

Pinnacle Studio 197 transition stages example Övergångar

Här visas samma övergång som ovan men denna gång med en faktisk video. För att förtydliga framhävs övergångens gräns i de tre mittersta bildramarna med vitt. Båda klipp spelas upp medan övergången försiggår.

ð Övergångstyper och deras användningsområden

ð Förhandsgranska övergångar i din film

ð Ljudövergångar

ð Kommandot Ripple-övergångar

ð Trimma Övergångar

Övergångar