Förhandsgranska övergångar i din film

Studio gör det möjligt att förhandsgranska övergångar i Spelaren (Player). Bara dra och släpp en övergång i Filmfönstret (Movie window), klicka på Play (eller tryck [Mellanslag]) och se hur övergången fungerar tillsammans med ditt material.

Du kan också förhandsgranska övergångar genom att bläddra igenom dem i Player eller på Tidslinjen (Timeline) i Filmfönstret.

Bakgrundsrendering av Hollywood FX

Bakgrundsrendering (Background rendering) är en valfri funktion, som innebär att de beräkningar som krävs för att skapa en detaljerad förhandsgranskning av Hollywood FX-övergångar och andra effekter, utförs i ”bakgrunden” utan att avbryta ditt arbete. Du kan konfigurera bakgrundsrenderingen i alternativpanelen Video and audio preferences (Setup Ø Video and Audio Preferences).

Innan renderingen av en övergång är slutförd, förhandsgranskar Player den i nedsatt upplösning och ramhastighet. En färgad ribba visar sig i Tidsskalan (Timescale) ovanför klippet medan bakgrundsrenderingen (background rendering) pågår.

Förhandsgranska övergångar i din film