Ljudövergångar

Videoklipp i Filmfönstret har normalt fortlöpande synkroniserat ljud. Om ingen övergång sker, klipps video och ljud samtidigt från ett klipp till ett annat. När en övergång placeras mellan två klipp kommer ljudet att övertonas (cross-fade) (ljudets motsvarighet till bildens upplösning/dissolve).

Enda undantaget för denna regel är vid Toningsövergång (Fade transition) då ljudet först tonas ned helt och sedan upp igen.

Pinnacle Studio 203 transition audio fades LjudövergångarNormala övergångar ger en övertoning i ljudet (vänster). I en Toningsövergång (höger), tonas ljudet ned och sedan upp tillsammans med videon.

Ljudövergångar