Övergångstyper och deras användningsområden

Liksom alla andra effekter bör övergångar inte användas för deras egen skull utan för att gagna filmen i sin helhet. Väl valda övergångar kan diskret förstärka meningen med din film och hur den uppfattas utan att övergångarna i sig själva drar till sig för mycket uppmärksamhet. Mycket inspiration kan hämtas genom att studera hur övergångar används i professionellt producerad tv. Generellt sett är det ett gott råd att undvika missbruk av övergångar som ger abrupta ändringar eller drar till sig uppmärksamhet på annat sätt: det är stor skillnad mellan en diskret upplösning (dissolve) och en hjärtformad växling (wipe).

De grundläggande övergångarna som gås igenom nedan – toningar (fades),  upplösningar (dissolves), växlingar (wipes, slides) och flyttningar, (pushes) – hör alla till den första gruppen av standardövergångar (“2D-transitions”) i Albumet.

En uppsättning mer komplicerade övergångar finns i Alpha Magic-gruppen vilket är den andra punkten i rullgardinslistan med övergångsgrupper i Albumet.

De många andra grupperna i listan hör till samlingen Hollywood FX, en stor uppsättning komplexa övergångar med tredimensionell grafik. Hollywood FX-övergångarna diskuteras nedan.

Klipp (Cut): Ett klipp är den minimala övergången – en ögonblicklig skiftning från en scen till en annan. Ett klipp är lämpligt när det finns ett starkt samband mellan ett videoklipp och det efterföljande; exempelvis när kameran ändrar position eller vinkel i en scen.

Pinnacle Studio 198 transition icon   fade Övergångstyper och deras användningsområdenToning (Fade): Denna övergång tonar upp från svart till början av ett videoklipp, eller tonas ned från slutet av ett videoklipp till svart. En toning som placerats mellan två klipp skapar en fade down (tona ned) som följs av en fade up (tona upp). Toningsövergången representeras av den första ikonen för övergångar i Albumet.

En toning används oftast i början och i slutet av en film eller när det inträffar ett stort avbrott i filmens kontinuitet, exempelvis när en ny sektion börjar. En filmning av en teaterpjäs skulle till exempel ha glädje av en övertoning mellan akterna.

Pinnacle Studio 199 transition icon   dissolve Övergångstyper och deras användningsområdenUpplösning (Dissolve): En upplösning liknar en toning förutom att den nya scenen börjar tona upp medan den gamla tonar ned. Effekten är mer dramatisk än en toning men mindre abrupt än ett klipp. En kort upplösning kan mjuka upp ett klipp medan en lång upplösning kan illustrera ett längre tidsförlopp.

Pinnacle Studio 199 transition icons   wipe, slide, push Övergångstyper och deras användningsområdenWipe, slide and push (Åkningar): I alla dessa standardövergångar träder det nya videoklippet gradvist fram bakom en kant som flyttas över bilden i en speciell riktning. Albumikonerna överst i detta avsnitt representerar, i tur och ordning, en växling (wipe) mot vänster, en flytt (slide) ned åt vänster samt en åkning åt höger (push).

I en wipe-övergång är positionen för både det gamla och det nya videoklippet konstant under hela övergången. Det nya videoklippet blir synligt när övergångskanten åker över bilden, lite som ny tapet som rullas över gammal.

En slide liknar en wipe, men i detta fall åker kanten på det nya videoklippet över bilden tills det når sin slutposition. Effekten påminner om en rullgardin som dras ned för ett fönster.

En push liknar en slide, förutom att det gamla videoklippet trycks ut ur bilden när det nya kommer in, som när man rullar en filmremsa från en bildram till nästa.

Hollywood FX för Studio

Pinnacle Studio 200 transition icon   hfx Övergångstyper och deras användningsområdenPinnacle Systems Hollywood FX inkluderar ett stort antal dramatiska 3D-övergångar och effekter. Dessa är idealiska för öppningsklipp, sport- och actionklipp eller musikvideor. Hollywood FX lever upp till professionella förväntningar på kvalitet utan att offra användarvänlighet.

En basuppsättning med fullt fungerande Hollywood FX ingår i Studio, och många fler finns tillgängliga att köpa online. Se Att utvidga Studio om du vill ha mer information.

Pinnacle Studio image005 Övergångstyper och deras användningsområdenVia Internet går det också att skaffa redigeringsverktyget HFX Creator för Hollywwod FX. Med hjälp av denna programvara kan du göra specialinställningar av Hollywood FX, eller skapa nya effekter helt på egen hand. HFX Creator har avancerad nyckelruteredigering för flygvägar (flight paths) och alla parametrar, kraftfulla warp-instick, och en 3-D textgenerator. Du kan också skapa ett brett spektrum av MultiWindow-effekter i 3-D där du använder externa videokällor och lägger  på verkliga, real-life  föremål i 3-D och egen ljussättning.

För att beställa HFX Creator kand du klicka på knappen Redigera (Edit) i Klippegenskapsveerktyget till vilken Hollywood FX-övergång som helst.

Övergångstyper och deras användningsområden