Trimma Övergångar

Fastän övergångar inte är klipp i vanlig ordning behandlas de två väldigt lika i Studio. Precis som klipp kan du trimma övergångar, antingen direkt på Tidslinjen i Filmfönstret, eller genom att använda verktyget Clip properties (Klippegenskaper).

Klicka här för en genomgång av den första metoden. Maximal längd på en övergång är en bildram mindre än det kortaste av de närliggande klippen.

ð Trimning med Klippegenskaper-verktyget

Trimma Övergångar