Trimning med Klippegenskaper-verktyget

Pinnacle Studio 205 video tool icon   clip properties Trimning med Klippegenskaper verktygetMed menykommandot ToolboxØModify Clip Properties får man upp verktyget Clip Properties för det valda klippet. Oberoende av övergångstyp, ger detta verktyg kontroller för förhandsgranskning samt möjligheten att justera två inställningar:

·    För att ställa in längden på en övergång kan du ändra värdet i Duration-räknaren. En övergångs längd ska alltid vara kortare – om än bara med en enkel bildram – än det kortaste av de närliggande klippen.

·    Textfältet Name ger dig möjlighet att tillföra ett egenvalt namn till ett klipp istället för det förhandsvalda som tilldelats av Studio. Oavsett vilken typ av klipp det rör sig om, kan detta fält hittas i verktyget Clip properties. Klippnamnen används i Filmfönstrets Listvisning (Movie Window´s List view) och kan också ses som en ”etikett” när du rör musen över ett klipp i Storybordvisning.

I många övergångseffekter stöds även alternativet att ”ändra riktning” (”reverse direction”), vilket får övergångsanimationen att utföras baklänges, och t.ex. gör det möjligt för en roterande växling (rotary wipe) att utföras både medurs och moturs. Kryssrutan Reverse markeras om den aktuella övergången stöder denna möjlighet.

Ifall du har köpt programmet HFX Creator så kan du öppna det i Studio genom att klicka på knappen Redigera (Edit) i verktyget Klippegenskaper (Clip properties) för Hollywood FX-övergångar. HFX Creator är ett externt redigeringsprogram med många möjligheter vars användning beskrivs i den medföljande dokumentationen.

Förhandsgranska i verktyget Clip properties

Verktyget Clip properties (Klippegenskaper) innehåller kontroller för förhandsgranskning av övergångar liknande de för videoklipp.

Förhandsgranskningsområdena visar den sista fullständiga bildramen från det utgående klippet och den första fullständiga bildramen från det inkommande klippet. Bildramarna uppdateras när du ändrar i Varaktighetsfältet (Duration field).

Transportkontrollerna gör det möjligt att förhandsgranska övergångseffekterna i Player, antingen bildram för bildram eller i full hastighet. Knappen Loop play/pause Pinnacle Studio 206 loop button Trimning med Klippegenskaper verktyget upprepar övergången om och om igen, i normal uppspelningshastighet.

Både räknaren (the counter) (med dess associerade jog-knappar) och indikatorn ger dig direkt tillgång till en önskad punkt inom övergången.

Pinnacle Studio image003 Trimning med Klippegenskaper verktyget

Trimning med Klippegenskaper-verktyget