Stillbilder

Video betyder vanligtvis bilder i rörelse, men oftast innehåller produktioner också icke-rörliga titlar eller grafik och de kan dessutom innehålla andra typer av stillbilder.

De typer av stillbilder som du kan använda i dina filmer inkluderar:

·    Alla typer av textrubriker och grafik, inklusive rulltexter och “glidande” meddelanden.

·    Fotografier eller teckningar som sparats i diskbaserade bildfiler.

·    Individuella videorutor som uppnåtts med hjälp av Frame grabber-verktyget.

·    “Diskmenyer” för dvd och VCD skapande Dessa specialbilder behandlas här.

Alla dessa stillbildstyper kan behandlas på två olika sätt beroende på vilket spår du släpper dem på i Filmfönstrets Tidslinje:

·    För att lägga till en helskärmsbild med fast bakgrund, lägg till bilden på videospåret.

·    För att lägga till en bild så att den visar sig i din film med en transparent bakgrund, pålagt över klippen på video-spåret, placera det på title-spåret. För att det ska fungera måste bilden vara i TIFF-format (vanligen med  tif som filtillägg), med det transparenta området definierat med en alfakanal som detta format tillåter.

Notera: I Studio Plus finns ett extra alternativ, överlagringsspåret, där bilder kan läggas på Tidslinjen. Se Tvåspårsredigering med Studio Plus för mer information.

Albumet har separata sektioner för titlar, bitmappade bilder och diskmenyer. Alla de här resurserna sparas som separata filer på din hårddisk. Du kan också skapa egna titlar och diskmenyer i Studios Titelredigerare och lägga till dem direkt till din film utan att först spara dem som separata filer. På ungefär samma sätt kan videostillbildsrutor läggas till direkt från Frame grabber verktyget.

Helskärmsbilder

En helskärmsbild placeras på videospåret. Den fyller hela skärmen och ersätter videon. När det föregående videoklippet slutar, spelar Studio upp stillbildsklippet. Den visuella effekten blir att videon slutar och ersätts av grafiken tills nästa klipp börjar.

Pinnacle Studio 211 full screen images Stillbilder

Överlagringsbilder

En överlagringsbild är en bild som placeras på title-spåret. Det läggs på det nuvarande videoklippet, utan att ersätta videon. Det transparenta området av bilden måste definieras med en alfakanal.

Pinnacle Studio 212 overlay images Stillbilder

Skapa ett bildspel

Om du vill sätta ihop ett snabbt bildspel av stillbilder eller videoklipp, kan du ha stor nytta av Studios Inklippningsövergångsfunktion för att snabbt lägga in en vald övergång mellan varje klipp- eller bildpar.

Lägga på effekter

De flesta av Studios plug-in video effects (insticksvideoeffekter) kan användas på stillbilder. (Undantag är effekter såsom Speed (Hastighet) som bara fyller någon funktion vid rörliga videoklipp.)

ð Redigering av stillbilder

ð Frame Grabber

Stillbilder