Frame Grabber

Frame Grabber kan avbilda en stillbild från alla typer av video capture-källor som stöds av Studio, eller extrahera en enda ruta från något av de videoklipp som finns i ditt nuvarande projekt. Den hämtade rutan kan läggas till direkt till din video eller sparas på disk i en rad olika standardgrafikformat.

När du har sparat en hämtad ruta på disk, kan du:

·    Använda den i andra program.

·    Manipulera den med hjälp av bildredigeringsprogram.

·    Importera tillbaka den till dina filmer som en stillbild via Albumet eller Titelredigeraren.

ð Frame Grabber-verktyget

Frame Grabber