Frame Grabber-verktyget

Pinnacle Studio 223 video tool icon   frame grabber Frame Grabber verktygetAnvänd verktyget Frame grabber tillsamans med Player. För att använda det, öppna verktygslådan och klicka på Frame grabber-knappen.

Spela upp filmen eller källvideon tills rutan du vill använda visas i Player, klicka därefter på Hämta-knappen. Den hämtade rutan visas i verktygets förhandsgranskningsområde och är nu färdig för att läggas till i din film eller sparas som en fil på disk.

Pinnacle Studio image002 Frame Grabber verktyget

Frame grabber i hämta-från-film läge. När du hämtar från en extern källa (t.ex. en videokamera), visas Videokamerakontrollern. Med dv-utrustning kan du navigera i källbandet inifrån verktyget.

Hämta från: Välj en källa från frame grabber genom att klicka på antingen Film- eller Videokamera-knappen längst upp på verktyget. Genom att välja Videokamera kommer frame grabber att använda din nuvarande videokälla, såsom den konfigurerats i Avbilda Källa-valpanelen och Avbilda Format-valpanelen.

Notera: “Grabbing” av en frame från videokameran stöds inte för HDV-utrustning.

Transportkontroller: Om din videokälla är en digital videokamera eller videobandspelare, kopplad till en 1394-port, tillhandahåller Studio praktiska transportkontroller på skärmen för att enkelt hitta rutan som du vill hämta.

Flimmerreduktion: Om källvideon som rutan hämtats ifrån innehåller mycket rörelse, kan den hämtade rutan flimra, något som kan reduceras eller elimineras genom att markera Reducera flimmer-valet. Eftersom Reducera flimmer också gör upplösningen något sämre bör du inte använda valet om det övergripande resultatet är inte är positivt för en viss bild.

Hämta: Klicka på Hämta-knappen när du har lokaliserat en ruta som du vill hämta i Player och konfigurerat Reducera flimmer-valet. Den hämtade rutan visas i verktygets förhandsgranskningsområde och de två outputknapparna (Lägg till i Film och Spara på Disk) blir tillgängliga.

Lägg till i film: Denna knapp sätter in den hämtade rutan i Filmfönstrets videospår framför det klipp som nu valts.

Spara på disk: Den här knappen öppnar en Spara som-dialogruta så att du kan välja en mapp, ett filnamn och bildformat för filen som den hämtade rutan ska sparas i. Dialogrutan har också kontroller med vilkas hjälp du kan ställa in upplösningen på den sparade bilden i någon av ett flertal standardstorlekar, originalstorleken på den hämtade rutan, eller en anpassad storlek som du själv anger.

Om perspektivsproportionerna (proportionerna mellan bredd och höjd) på den storlek som du har valt är annorlunda än storleken på den hämtade rutan, sträcks bilden ut så mycket som behövs. Det kan leda till att former förvrids visuellt; exempelvis kan människor se onaturligt smala eller onaturligt platta ut.

Frame Grabber-verktyget