Redigering av stillbilder

Liksom med andra typer av klipp, kan du beskära stillbilder direkt i Filmfönstrets Tidslinje, eller genom att använda Klippegenskapsverktyget.

Se Beskäring  i Tidslinjen med hjälp av handtag för diskussion av den första metoden. Skillnaden med ett stillbildsklipp är att du kan sträcka ut det så att det varar exakt så länge som du själv vill, medan videoklipp inte kan bli längre än originalscenen i Albumet.

Effekter såsom Sudda, Försena och Färgkorrigering kan användas på stillbildsklipp av alla typer, på samma sätt som på videoklipp.

ð Redigera klippegenskaper för bilder

Redigering av stillbilder