Tangentbordsgenvägar

Termerna Vänster, Höger, Upp och Ned i tabellen refererar till piltangenterna (markörtangenterna).

Huvud Studio gränssnitt

Mellanslag

 

J

Snabbspola bakåt (tryck flera gånger för snabbare uppspelning)

K

Spela upp i normal hastighet

L

Snabbspola framåt (tryck flera gånger för snabbare uppspelning)

X eller Ctrl+Upp

Stega 1 bildruta framåt

Y eller Ctrl+Ned

Stega 1 bildruta bakåt

A eller I

Markera in

S eller O

Markera ut

Ctrl+Vänster

Trim in punkt med -1 bildruta

Ctrl+Höger

Trim in punkt med +1 bildruta

Alt+Vänster

Trim ut punkt med -1 bildruta

Alt+Höger

Trim ut punkt med +1 bildruta

Alt+Ctrl+Vänster

Rullande trim ut punkt med -1 bildruta (trimmar även följande sekvens)

Alt+Ctrl+Höger

Rullande trim ut punkt med +1 bildruta

G

Ta bort markering in och markering ut

D

Gå till markering in (i trimverktyget)

F

Gå till markering ut (i trimverktyget)

E eller Home

Gå till början

R eller End

Gå till slutet

Vänster

Välj föregående sekvens

Höger

Välj nästa sekvens

Delete

Radera valda sekvenser

Insert

Dela sekvens vid indikatorposition

Page Up

Gå till nästa sida av Filmfönstret

Page Dn

Gå till föregående sida av Filmfönstret

Numeriskt +

Zooma in tidslinjen

Numeriskt -

Zooma ut tidslinjen

C

Ställ in menykapitel

V

Ta bort menykapitel

M

Ställ in menyretur

Ctrl+Page Up

Gå till föregående menykapitel

Ctrl+Page Dn

Gå till nästa menykapitel

Title Editor

Alt+Plus

Skicka fram

Alt+Minus

Skicka bak

Ctrl+Plus

Skicka fram ett lager

Ctrl+Minus

Skicka bak ett lager

Ctrl+0

Textjustering av

Ctrl+1

Textjustering: nederst-vänster

Ctrl+2

Textjustering: nederst-center

Ctrl+3

Textjustering: nederst-höger

Ctrl+4

Textjustering: mitten-vänster

Ctrl+5

Textjustering: mitten-center

Ctrl+6

Textjustering: mitten-höger

Ctrl+7

Textjustering: överst-vänster

Ctrl+8

Textjustering: överst-center

Ctrl+9

Textjustering: överst-höger

Ctrl+K

Linjeavstånd, teckenavstånd och luta

Ctrl+M

Flytta, skala och rotera

Shift+Vänster

Utöka val av tecken vänster

Shift+Höger

Utöka val av tecken höger

Ctrl+Vänster

Minska horisontell skala för, eller tryck ihop (linjeavstånd) val av text beroende på aktuellt redigeringsläge (flytta/skala/rotera eller linjeavstånd/lut/teckenavstånd)

Ctrl+Höger

Öka horisontell skala för, eller sträck ut (linjeavstånd) val av text

Ctrl+Ned

Minska skala eller teckenavstånd på textval beroende på aktuellt redigeringsläge

Ctrl+Upp

Öka skala eller teckenavstånd på textval

Shift+Ctrl+Vänster

Samma som Ctrl+Vänster (grov)

Shift+Ctrl+Höger

Samma som Ctrl+Höger (grov)

Shift+Ctrl+Ned

Samma som Ctrl+Ned (grov)

Shift+Ctrl+Upp

Samma som Ctrl+Upp (grov)

Alt+Vänster

I textval: Flytta tecken vänster. Inget val: Flytta all text vänster från markör till slutet på linjen.

Alt+Höger

I textval: Flytta tecken höger. Inget val: Flytta all text höger från markör till slutet på linjen.

Shift+Alt+Vänster

Samma som Alt+Vänster (grov)

Shift+Alt+Höger

Samma som Alt+Höger (grov)

Tangentbordsgenvägar