Maskinvara

För att kunna använda Studio effektivt bör din maskinvara vara optimalt förberedd och konfigurerad.

Det rekommenderas att du använder UDMA IDE-hårddiskar, eftersom de ger bra och pålitlig videoöverföring med Studio. Vi rekommenderar starkt att du importerar till en annan hårddisk än den som programvaran för Windows och Studio finns installerad på.

Eftersom inspelning av videosekvenser i dv-formatet kräver ungefär 3.6 Mb/s i dataöverföringshastighet, bör din hårddisk kunna hålla en överföringshastighet på minst 4 Mb/s. Ännu högre överföringshastigheter kan öka stabiliteten och hjälpa till att undvika eventuella problem vid export till kassett.

Du kan räkna ut hur mycket hårddiskutrymme som behövs till din video med hjälp av värdet 3,6 Mbyte/sekund.

Till exempel:

1 timme video = 3600 sekunder (60 x 60)

3600 sekunder x 3.6 Mb/s = 12,960 Mb

Alltså behöver 1 timme video 12.9 Gbyte utrymme.

På grund av sin automatiska, interna kalibrering avbryter standardhårddiskar regelbundet det kontinuerliga dataflödet för att återkalibrera sig. Under import är detta inte uppenbart, eftersom bilderna lagras temporärt i minnet. Men under uppspelning kan bara ett begränsat antal bilder lagras på detta sätt.

För mjuk uppspelning krävs ett kontinuerligt oavbrutet dataflöde. Om inte, kommer bilden att “rycka” med jämna mellanrum även om alla bildrutor importerats och även om hårddisken är mycket snabb.

Att förbereda din hårddisk

Innan import av video sker bör du:

·    Avsluta alla program i bakgrunden. Innan du öppnar Studio ska du hålla ner tangenterna Ctrl och Alt på tangentbordet; tryck sedan på Delete. Detta kommer att öppna fönstret Avsluta program. Klicka på de olika programmen som finns listade i fönstret och välj End Task (Avsluta Uppdrag). Gör detta för alla program i listan utom Explorer och SysTray. Det finns hjälpprogram som kan underlätta denna procedur.

·    Klicka på Start Ø Programs Ø Accessories Ø System Tools Ø ScanDisk

Se till att Thorough är markerat och klicka på Start (detta kan ta tid).

·    När ScanDisk är klar, klicka på Start Ø Programs Ø Accessories Ø System Tools Ø Disk Defragmenter (detta kan ta tid).

·    Stäng av alla energisparande funktioner. Placera musmarkören på skrivbordet, högerklicka och välj Properties Ø Screensaver (under Energy… Settings). Se till att allt under Settings for… power schemes är inställt på Never.

OBS: Videoredigeringsprogram är inte särskilt lämpade för att klara av multikörning. Använd inga andra program medan du skapar film (video eller disk) eller importerar. Du kan multiköra program under redigering.

RAM

Ju mer RAM du har, desto lättare är det att arbeta i Studio. Du behöver minst 512 Mbyte RAM för att arbeta med programmet, och vi rekommenderar varmt 1 GB (eller mer).

Moderkort

Intel Pentium eller AMD Athlon 1,4 GHz eller högre – ju högre desto bättre.

Maskinvara