Programvara

Justering av Färgdjup

1.    16-bit färgdjup rekommenderas.

2.    Placera musmarkören på skrivbordet, högerklicka och välj Properties Ø Settings.

3.    Under Colors välj High Color (16-bit).

Påläggningskonfigurationerna påverkar bara bilden på datorskärmen. Inspelade sekvenser visas alltid i full färg och upplösning vid videoexport.

Programvara