Starta Titelredigeraren

Titelredigerarens mångsidighet återspeglar sig i de många sätt som det är möjligt att nå den på ifrån Studios Redigeringsläge, genom att använda något av verktygen i Videos verktygslåda eller ett muskommando på ett av Tidslinjens spår.

·    Att skapa en helskärmstitel eller -meny: Välj Gå till titel/Menyredigeraren från högerknappens kontextmeny i Tidslinjens videospår.

·    Att skapa en överlagringstitel eller meny: Dubbelklicka på Tidslinjens Titelspår.

·    Att skapa en titel från verktygslådan: Öppna Skapa titel-verktyget och klicka på Överlagringstitel eller Helskärmstitel.

·    Att skapa en skivmeny från verktygslådan: Öppna Skapa skivmeny-verktyget och klicka på Redigera Meny.

·    Att redigera en helskärmstitel: Dubbelklicka på titeln i någon av Filmfönstrets sidor, eller högerklicka på titeln och välj Gå till Titel/Menyredigeraren.

·    Att redigera en helskärmsmeny: Dubbelklicka på menyn i något av fönstren och klicka på Redigera Meny-knappen, eller högerklicka på menyn och välj Gå till titel /Menyredigeraren.

·    Att redigera en överlagringstitel: Dubbelklicka på klippet på titelspåret eller på Listsidan, eller högerklicka på den i valfri sida och välj Gå till titel/Menyredigeraren.

·    Att redigera en titel eller meny från verktygslådan: När klippet är öppet i Klippegenskapsverktyget, klicka då på Redigera Meny eller Redigera Titel-knappen.

Starta Titelredigeraren