Titelredigerarens Album

Titelredigeraralbumet är den rektangulära panelen på högersidan av Titelredigerar- skärmen. Den innehåller resurser för att bygga menyer och titlar på samma sätt som Studios centrala Album innehåller resurser för att skapa filmer.

Pinnacle Studio 262 album resource buttons Titelredigerarens AlbumTitelredigeraralbumet styrs med hjälp av de fyra knappar som visas till vänster, de är placerade mellan Redigeringsfönstret och själva Albumet. Varje knapp öppnar en av de fyra Albumssektionerna: Stilbläddraren, Bakgrundssektionen, Bildsektionen och Knappsektionen.

Den fjärde av dessa knappar, den som öppnar Knappsektionen, visas endast när en meny eller titel från huvudvideospåret skapas eller redigeras. Det beror på att skivmenyer (som ur Titelredigerarens synvinkel är just titlar med knappar), inte är tillåtna i Filmfönstrets andra Tidslinjespår.

ð Stilbläddraren

ð Bakgrundssektionen

ð Bildsektionen

ð Knappsektionen

Titelredigerarens Album