Bakgrundssektionen

Pinnacle Studio 265 backgrounds button BakgrundssektionenEn titel eller meny kan ha fyra typer av bakgrund: en fast färg, en nyans, transparens (ingen bakgrund alls) eller en bildfil (som t.ex. en teckning, ett fotografi eller en sparad videoruta).

Pinnacle Studio image002 Bakgrundssektionen

Färg- och nyans-valen i Bakgrundssektionen i Titelredigeraren fungerar på samma sätt som de som beskrivits ovan för Stilbläddraren, förutom att färgen eller nyansen som du har valt omedelbart läggs till i bakgrunden på den titel som du håller på att redigera.

Om du arbetar med en överlagringstitel kan opacitetsinställningen i färgväljardialogen för de här knapparna användas på flera intressanta sätt. Detta gäller speciellt när överlagringen används tillsammans med övergångar. Normalt använder du dock en transparent bakgrund för titlar, och transparens är därför standardinställningen för val av bakgrund för en ny titel eller meny.

Den sista valmöjligheten för bakgrund är bild –  en bildfil i något standardformat. Liksom med många av sektionerna i Studios huvudalbum, tas bakgrunderna från en källkatalog som kan ändras med hjälp av katalogknappen. Bildfilen du väljer med katalogknappen blir den nya bakgrunden och bildfilerna i katalogen visas som miniatyrer i Albumspanelen. Om det är nödvändigt sträcker Titelredigeraren ut bakgrundsbilden tills den fyller ut bredden eller höjden på skärmen men utan att den ändrar sina proportioner.

Att lägga in rörliga bakgrunder

I Studio Plus kan diskmenyer ha en bakgrund som är rörlig, inte bara en stillbild. För att skapa en sådan rörlig bakgrund, eller ersätta en befintlig, klicka på katalogknappen och bläddra efter en filmfil i AVI-, MPEG- eller WMV-format.

Pinnacle Studio image003 Bakgrundssektionen

Välj den önskade filmtypen (eller “Alla filer”) i “Filtyper”-rutan, för att se listade filmfiler när du bläddrar efter en katalog på din hårddisk.

De följande reglerna tillämpas när du tillägger eller ändrar ett rörligt menyklipp:

·    Längden på filmen du lägger in som bakgrund påverkar inte längden på menyklippet som finns i Filmfönstret. Ifall filmen är kortare än klippet loopar den helt enkelt för att fylla ut den resterande tiden. Ifall den är längre så förkortas den. Du kan justera menyns längd genom att trimma den på tidslinjen eller som vanligt i Klippegenskaper-verktyget.

·    Ifall du lägger in en film i bredbild som menybakgrund i ett projekt i standardformat, eller en standardfilm i ett bredbildsprojekt, dras eller pressas filmen så mycket som krävs för att passa ihop med projektets format.

Bakgrundssektionen