Knappsektionen

Pinnacle Studio 267 buttons button KnappsektionenEftersom knappar är den magiska ingrediensen som gör titlar till interaktiva menyer, är den här sektionen av Titel Editor Albumet tillgänglig endast när menyn eller titeln som redigeras finns på huvudvideospåret, den enda typen av spår som menyer kan placeras på.

Generellt sett är en knapp ett område på skärmen med vars hjälp användaren kan interagera på något sätt. Knappar klassificeras efter vad de gör när användaren aktiverar dem och inte beroende på hur de ser ut, vilket vanligen bör väljas så att de fungerar som en ledtråd till vad de gör, men det är inte nödvändigt. De fyra knapptyperna är:

·    Normal: Genom att klicka på knappen hoppar uppspelningen till ett kapitel (dvs. vanlig video) eller en annan meny. Länken mellan knappen och dess mål skapas i Klippegenskapsverktyget, inte i Titelredigeraren.

·    Miniatyr: Den här specialformen av en normalknapptyp visar en miniatyrruta (eller en rörlig förhandsgranskning i miniatyr) från den del av filmen som den länkar till.

·    Föregående: Den här knappen framträder på den andra sidan och efterföljande sidor av flersidiga menyer (menyer med fler länkar från normal- eller miniatyr-knappar en vad som får plats på en sida. Den länkar till den föregående menysidan.

·    Nästa: Den här knappen visas på alla utom den sista sidan i flersidiga menyer; den länkar till nästa sida.

Knappbilderna som finns med i Studio inkluderar flera exempel av varje typ. Varje knapp är en bildfil i Targa-(tga)format. Om filerna undersöks i ett bildprogram såsom Adobe PhotoShop eller Paint Shop Pro kommer det att visa sig att den transparenta delen av knappbilden, och specialområdet för visning av miniatyrer (om möjligt) har definierats med en alfakanal som inkluderas med bilden.

Som vanligt kan du med en katalog-knapp välja den diskkatalog som de visade bilderna kan hämtas ifrån.

För att använda en av de medföljande knapparna, dra den helt enkelt från Albumet till Redigeringsfönstret, där den blir ett knappobjekt – egentligen en identisk tvilling till bildobjektet.

Pinnacle Studio image002 KnappsektionenDe medföljande knapparnas handlingar bestäms som utgångspunkt av deras filnamn, men knappen kan få ett nytt uppdrag. Uppdrag kan tilläggas till ett markerat knappobjekt från rullgardinslistan i Knappsektionen i Titelredigeraralbumet. Det första valet på den här listan, “Inte en knapp”, tar bort uppdraget från objektet – nu är den bara grafik. De andra valen korresponderar med knapptyperna som listats ovan.

OBS: Kom ihåg, det är inte hur en knapp ser ut som bestämmer vad den gör, utan vilken knapptyp den har definierats som.

Knappmarkering

Pinnacle Studio image003 KnappsektionenDvd-menyer (men inte VCD- och S‑VCD-menyer), ger visuell feedback genom att färgmarkera den aktuella knappen när användaren förflyttar sig i menyn. Särsskilt tydlig färgmarkering urskiljer en knapp som just ska aktiveras, precis innan aktiveringen sker. (Du kan förhandsgranska markeringseffekten i Player och interagera med menyn med hjälp av musen eller Players dvd-kontroller.)

Titelredigeraren gör det möjligt för dig att välja vilken färg som ska användas för varje färgmarkering, och ett stilval som styr hur färgmarkeringarna ska visas. Kontrollerna för dessa inställningar är placerade under knapptypslistan:

Klicka på färgskiftarna Aktiv och Vald för att ställa in vilka markeringsfärger som passar bäst till din meny. Det kan förtydliga menyerna om du är konsekvent i markeringsfärgerna för alla menyerna på disken.

De tre valen för färgmarkeringsstil är från höger till vänster:

·    Ruta: Färgmarkeringen målas som en rektangel som innesluter knappen.

·    Följ form: Färgmarkeringen täcker det synliga området av knappen, oavsett vilken form den har.

·    Understruken: Knappen understryks.

Dessa färgmarkeringsval kan användas för alla sorters knappar oavsett vilket objekt den skapats från, inte bara för knappbilderna som hämtats från Albumet. Rensa Färgmarkeringsstil-rutan om du vill ta bort en knapps markeringsfunktion medan du arbetar i Titelredigeraren.

Knappsektionen