Titelredigerarens Kontroller

Titelredigerarens huvudkontroller är utplacerade i klungor runtom Redigeringsfönstret.

ð Titeltypsknappar

ð Objektsverktygslådan

ð Valknappar för redigeringsläge

ð Objektlayoutknappar

ð Klippbord och ta bort-knapper

ð Textformatteringskontroller

Titelredigerarens Kontroller