Klippbord och ta bort-knapper

Pinnacle Studio 260 clipboard and delete buttons Klippbord och ta bort knapperKnapparna i den här klungan utför de välkända funktionerna, Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Ta bort, vilka alla ändrar grupper, individuella objekt, eller markerad text i textobjekt i Titelredigeraren. De första tre fungerar med Windows Klippbord, medan den fjärde bara raderar det valda materialet utan att påverka Klippbordet.

Klippbord och ta bort-knapper