Objektlayoutknappar

Pinnacle Studio 257 object layout buttons ObjektlayoutknapparDe två vänstra knapparna i den här klungan används för att gruppera och avgruppera objekten i Titelredigeraren. Den första knappen är tillgänglig när flera objekt har valts. Vad den gör är att den länkar objektet till en grupp – ett sammansatt objekt som behandlas som en enhet av redigeringsfunktionerna. När en grupp har valts syns alla dess kontrollpunkter samtidigt, och vilken som helst av dem kan användas för att styra gruppen.

Pinnacle Studio 258 grouping of three objects Objektlayoutknappar

En gruppering bestående av tre objekt

Den andra knappen, som är tillgänglig så fort ett gruppobjekt har valts separerar gruppen till de objekt den består av.

Även om det är möjligt att “gruppera grupper” är gruppering alltid bara en enda nivå djup, så genom att separera en supergrupp blir alla dess objekt individuella igen.

Nästa knapp öppnar en poput-meny med 11 funktioner som endast används för grupper. De första sex gör det möjligt att rada upp en grupp objekt utifrån någon av deras fyra kanter eller någon av deras två mittlinjer. Nästa kommandopar ger mellanrum mellan objekten med lika stora intervaller, antingen vertikalt eller horisontellt, och de sista tre ändrar storleken på objekten så att de har samma bredd, samma höjd, eller båda. Alla dessa kommandon är speciellt användbara vid menyskapande, eftersom du vanligtvis vill att menyknappar ska skapas på ett enhetligt sätt.

Pinnacle Studio 258 object justification menu ObjektlayoutknapparDen sista objektlayoutknappen öppnar ytterligare en poput-meny, den här styr objektjustering. De nio funktionerna här är grafiskt utformade som ett luffarschackbräde. Genom att klicka i en av de nio rutorna flyttas objektet till motsvarande ände av skärmen (avgränsat av ”textsäkert” område som markeras med röda streckade linjer), eller till mitten.

Flerval av objekt

Det första steget för att skapa en grupp är att välja de olika objekt som den ska bestå av. Detta kan uppnås på två olika sätt:

·    Genom att klicka och dra med musen för att markera en valrektangel (en “markis”) som innefattar alla objekten som du vill gruppera; eller,

·    Genom att klicka på det första objektet som du vill gruppera och sedan Ctrl-klicka på var och en av de andra.

Tillfälliga grupper

Alla val av flera objekt fungerar som en tillfällig grupp, och kan flyttas, radas upp, roteras, färgläggas etc. som en enhet. Den tillfälliga grupperingen förlorar dock sin identitet så fort du klickar någon annanstans i Redigeringsfönstret, medan gruppen som skapats med gruppknappen finns kvar tills den uttryckligen separeras.

Objektlayoutknappar