Objektsverktygslådan

Pinnacle Studio 251 object toolbox ObjektsverktygslådanDen här klungan av fyra verktygsknappar till Titelredigeraren är placerade till vänster under Redigeringsfönstret.

Pinnacle Studio 251 object ObjektsverktygslådanDet första verktyget (pilen) används för att redigera operationer i det för tillfället valda objektet. Ett valt objekt omges av ett antal kontrollpunkter som du kan använda för att ändra dess storlek, position, proportioner, och andra geometriska egenskaper.

De övriga tre verktygen är till för att skapa objekt i Redigeringsfönstret – textrutor, ellipser och rektanglar.

Pinnacle Studio 252 creating object ObjektsverktygslådanVar och en används på i stort sett samma sätt. Klicka på ett av verktygen och klicka därefter i Redigeringsfönstret på den plats där ett av objektets hörn skall vara. Dra därefter med musen för att skissa det nya objektet enligt den streckade linjen.

Pinnacle Studio 252 finished object ObjektsverktygslådanSläpp musen när objektet har den storlek och de proportioner som du önskar. Oavsett vilken sorts objekt du har valt så skapas det enligt de angivna dimensionerna. Dess övriga attribut – färg, skuggning, skugga, etc. bestäms av vilken stil som valts i Titelredigerarens Album. Alla attribut kan senare ändras när du vill.

Efter att objektet har skapats slutar det valda objektverktyget att vara aktivt och valpilen blir återigen aktiv. Objektet självt markeras – och visas på vanligt sätt med sina kontrollpunkter – det kan nu manipuleras med hjälp av musen.

Ändra ordningen på objekt i tre dimensioner

Pinnacle Studio 252 object layers diagram ObjektsverktygslådanEftersom objekt kan överlappa varandra är det lätt att hamna i situationer när ett objekt som ska vara helt synligt, helt eller delvis döljs av ett eller flera objekt. Använd då de fyra kommandona i Titelredigerarens Lagermeny. Dessa kommandon påverkar det aktuella objektet, det som symboliseras av rektangel “3” i diagrammet.

·    Dra Längst Fram: Objektet flyttas fram framför alla de andra objekten. I diagrammet är nu objekt 3 framför objekt 1.

·    Skicka Längst Bak: Objektet flyttas bakom alla de andra objekten. Objekt 3 är nu bakom objekt 5.

·    Flytta Fram Ett Lager: Objekt 3 ligger nu framför objekt 2, 4 och 5, men ligger fortfarande bakom objekt 1.

·    Skicka Bakåt Ett Lager: Objekt 3 är nu bakom objekt 1, 2  och 4, men är fortfarande framför objekt 5.

Om textobjekt

Att välja ett textobjekt skiljer sig på ett viktigt sätt från att välja en rektangel eller ellips: objektets textruta skapas i ett redoläge som gör att varje rörelse på tangentbordet aktiverar fältet och gör att det börjar visa den inskrivna texten.

Pinnacle Studio 253 text box ready Objektsverktygslådan

Aktiveringen av textfältet indikeras av en Lägg till text-markör, objektramens ändrade ”utseende” och kontrollpunkternas försvinnande.

Pinnacle Studio 254 text box   studio Objektsverktygslådan

När ett textobjekt inte har valts, kan du aktivera dess textruta direkt genom att klicka i mitten av dess objekt. Om du vill att valramen och kontrollpunkterna ska framträda, måste du klicka på kanterna av objektet. När det gäller andra typer av objekt kan du klicka varsomhelst i ett objekt för att välja det.

För att deaktivera en textruta, klicka varsomhelst i Redigeringsfönstret utanför textobjektet.

Eftersom text spelar en central roll i de flesta titlar och menyer kommer Textredigeraren automatiskt skapa och aktivera ett textobjekt i mitten av redigeringsfönstret så fort du börjar skriva när det inte redan finns ett textojekt.

Avancerade textredigeringsfunktioner

Precis som i ordbehandlingsprogram kan du med hjälp av Titelredigeraren formattera de tecken du vill. Markera bara en sammanhängande samling tecken med musen och formattera dem på det sätt du önskar.

Understödda operationer när det gäller teckenformattering inkluderar textstyling (teckensnitt, stil och ”utseende”), Klippbordsoperationer (klipp, kopiera, klistra in), ta bort och ett antal specialpositioneringar, mellanrum och skalkommandon som kan nås endast från tangentbordet. Dessa finns beskrivna under Genvägar Tangentbord.

Objektsverktygslådan