Titeltypsknappar

Pinnacle Studio 250 title type buttons TiteltypsknapparDe fyra knapparna i den här klungan är placerade på den vänstra sidan av skärmen, ovanför Titelredigerarens Redigeringsfönster. Bara en av dem kan väljas i taget. Använd den första knappen om du vill skapa en orörlig titel. Den andra skapar en rullande rörelse, genom vilket titeltexten och grafiken rör sig uppåt på skärmen medan titeln visas, på samma sätt som eftertexterna i slutet av en film. Den tredje skapar en glidande rörelse, den gör att titeln visas som en enda rad text som rör sig från höger till vänster över skärmen på samma sätt som nyhetsbulletinerna i TV:s nyheter.

Tillgänglighet: Rullningar (rolls) och krypningar (crawls) stöds endast i Studio Plus.

Den fjärde knappen är till för att skapa diskmenyer, vilket kan betraktas som “titlar med knappar”. En meny skiljer sig egentligen inte från andra titlar förutom vad det gäller två attribut:

·    En meny har minst en knapp. En titel har inga knappar. Genom att lägga till en knapp till en titel blir den en meny och genom att ta bort den sista knappen på en meny blir den en titel. Av samma anledning lägger Studio automatiskt till en knapp till titeln om du klickar på Meny-knappen under tiden du redigerar en titel.

·    En meny kan inte ha rullande eller glidande text. Titelredigeraren låter dig inte lägga till menyknappar till en rullande eller glidande titel.

Eftersom skivmenyer är tillåtna endast i huvudvideospåret i Filmfönstertidslinjen, är knappen för att skapa skivmenyer inte synlig när en titel från ett annat spår skapas eller redigeras.

Titeltypsknappar