Valknappar för redigeringsläge

Pinnacle Studio 255 editing mode selection buttons Valknappar för redigeringslägeDet här paret knappar utgör den andra klungan längs nederkanten i Titelredigerarens Redigeringsfönster. Deras funktion är att styra vilken av två uppsättningar redigeringsoperationer som ska vara tillgängliga för det aktuella objektet.

·    Den första knappen är på i standardinställningen när ett objekt nyskapas. Det gör operationerna flytta, skala och rotera tillgängliga med en valram som innehåller nio kontrollpunkter:

Pinnacle Studio image002 Valknappar för redigeringsläge

·    Genom att klicka på den andra knappen blir vridningsoperationen tillgänglig, det kräver bara en enda kontrollpunkt.

Pinnacle Studio image003 Valknappar för redigeringsläge

För textobjekt tillhandahåller den andra knappen ytterligare två funktioner, kern och ändra styrande, vilka nås via kontrollpunkter i mitten av kanten på textramen:

Pinnacle Studio 257 kern and change leading Valknappar för redigeringsläge

Kern (V) och Ändra leading (H)

Valknappar för redigeringsläge