Att välja färger

Pinnacle Studio 193 color swatch and dropper Att välja färgerFör att välja färger i de verktyg och effekter som har en färginställning klickar du antingen på färgprover (color swatch, till vänster) eller på pipett (eye dropper, till  höger) I första fallet öppnas en dialogruta där du kan plocka  standardfärger från en provkarta; i andra fallet kan du välja (hämta) en färg genom att klicka var som helst på skärmen.

Pinnacle Studio image002 Att välja färger

Två sätt att välja färg: Windows färgplockardialog (V) öppnas när du klickar på knappen färgprover som finns i vissa verktyg och effekter. Klicka på pipettknappen (eye dropper) om du vill ha en färg från Players fönster för förhandsvisning eller från något annat ställe. Du väljer färg med en muspekare i form av en pipett (H).

Att välja färger