Introduktion till överlagringsspår

Efter installationen visar Tidslinjen de fem spår som är välbekanta för alla erfarna användare av Studio: videospåret med sitt originalljudspår samt titel-, ljudeffekt- och musikspåren.

För att öppna överlagringsspåret (overlay track), dra ett videoklipp från albumet Œ till filmfönstret och släpp det på titelspåret (title track) . Överlagringsspåret dyker upp direkt med klippet rätt placerat ovanpå Ž.

Pinnacle Studio image001 Introduktion till överlagringsspår

Släpp videoklippet på titelspåret för att öppna överlagringsspåret.

Tillsammans med överlagringsspåret får Studio ett nytt spår för överlagringsljud som rymmer den information som hör till videoklippets originalljud.

När överlagringsspåren för video och ljud väl har öppnats, tar Studio inte längre emot några klipp på titelspåret. Dra klipp från Albumet och släpp direkt på antingen video- eller överlagringsspåret, allt efter behov.

Pinnacle Studio 177 overlay video on timeline Introduktion till överlagringsspår

Videoklipp på video- och överlagringsspåren.

Att visa och dölja överlagringsspåret

Som vi just har sett, visas överlagringsspåren för video och ljud när du lägger till ditt första överlagringsklipp. På motsvarande sätt döljs samma spår när du tar bort det sista klippet från dem.

Tack vare detta förhandsbestämda beteende slipper du att Filmfönstret blir rörigt, men om du ofta använder överlagringsvideo, kanske du föredrar att alltid ha spåret synligt. Det kan du åstadkomma genom att aktivera kommandot Visa alltid överlagringsspår (Always show overlay track) i den popupkontextmeny som kommer fram när du klickar med högra musknappen i Filmfönstret.

Pinnacle Studio image003 Introduktion till överlagringsspår

Introduktion till överlagringsspår