Vertyget Färgnyckel (Chroma key)

Färgnyckel (Chroma key) är en utbredd teknik som möjliggör att ett objekt i förgrunden kan synas i en videoscen trots att det inte fanns där – och ofta inte skulle ha kunnat finnas där – när tagningen gjordes. När en aktionskådis tumlar ned i en vulkan, eller slåss med en jättelik kackerlacka, eller räddar besättningen med en vågad rymdpromenad, då är chansen överhängande att färgnyckel eller någon likartad teknik finns med i spelet.

Färgnyckeleffekter kallas ofta blåskärmseffekter (eller grönskärmseffekter) eftersom aktionscenen i förgrunden spelas in framför en enhetligt blå eller grön bakgrund. I efterhand tas bakgrunden bort på elektronisk väg, och kvar finns bara aktionscenen i förgrunden som nu kan läggas ovanpå den riktiga bakgrund som händelserna ska utspela sig mot och som har ställts i ordning separat.

Blått och grönt är de färger som brukar föredras vid användning av färgnyckelmetoden eftersom hudtoner inte påverkas när en sådan bakgrund avlägsnas från bilden. I princip går det dock att använda vilken färgnyans som helst tillsammans med Studios färgnyckelverktyg.

Pinnacle Studio 186 chroma key demo Vertyget Färgnyckel (Chroma key)

Att skapa en scen med färgnyckel (chroma key): Ett klipp på videospåret (V) väljs som bakgrund för ett grönskärmsklipp på överlagringsspåret (M). Med färgnyckelmetoden tas det gröna bort så scenen kan göras klar (H).

Precis som med bild-i-bild, är första steget när du använder färgnyckel att dra några videoklipp till Tidslinjen. Släpp de klipp du vill ha som bakgrund på videospåret. Förgrundsklippet, som bör ha en enhetlig, starkt mättad bakgrund som i mittenklippet i illustrationen ovan, läggs på överlagringsspåret under huvudklippet.

Pinnacle Studio 187 video tool icon   pip and ck Vertyget Färgnyckel (Chroma key)Med klippen på plats, välj förgrundsklipp och öppna verktyget Bild-i-bild och Chroma key (PIP/CK). Det är det sjunde verktyget i Filmfönstrets videoverktygslåda. Välj Chroma key-fliken för att visa de inställningar du kommer behöver.

Pinnacle Studio image003 Vertyget Färgnyckel (Chroma key)

PIP/CK-verktygets färgnyckelsida.

Kontrollerna för verktyget Färgnyckel (Chroma key)

Verktyget färgnyckel (chroma key) skapar en “mask” som visas i grafiken Nyckelkanal på vänstra sidan av verktyget, där de genomskinliga delarna av rutan är tecknade i svart och det täckande partiet – den del som du kommer att se i den färdiga videon – är tecknad i vitt. Flertalet av de återstående kontrollerna används till att avgränsa exakt vilka delar av rutan som ska inkluderas i den genomskinliga delen av masken – detta görs med hjälp av inställningarna för “nyckelfärg” och besläktade egenskaper.

Genomskinlighet (Transparency): Det här glidreglaget används om du vill att den underliggande videon ska synas genom den i vanliga fall täckande överlagringen. Genom att föra reglaget åt höger görs överlagringen, med sina kanter och sin skugga, alltmer genomskinlig.

Förinställningar (Presets): Verktyget ger tillgång till två förinställningar, “Grön skärmnyckel” och “Blå skärmnyckel”. De ger en god utgångspunkt när du ska ställa in verktyget förutsatt att du använder en av standardfärgerna för färgnyckel.

Nyckelfärg (Key color): Använd knapparna färgprover eller pipett (eye dropper) till att välja färgen som ska tas bort från videorutan och bara lämna kvar den önskade förgrunden.

Det du väljer är egentligen inte en färg utan bara en nyans, utan någon hänsyn till de övriga egenskaperna – mättnad och intensitet – som tillsammans med nyans utgör en komplett färgangivelse. Vilken nyans som valts framgår av ljusmarkeringen på den visade färgcirkelns omkrets.

Pinnacle Studio image004 Vertyget Färgnyckel (Chroma key) 

I färgnyckelverktygets färgcirkel markeras ett urval av nyanser (runt omkretsen) och färgmättnad (längs radien). Varenda pixel i överlagringsrutan som ligger inom det markerade området behandlas som genomskinlig.

Färgtolerans (Color tolerance): Detta glidreglage kontrollerar bredden på den intervall av nyanser som ska höra till “nyckelfärgen”. När reglaget flyttas åt höger ökar vinkeln på det område som markeras i färgcirkeln.

Minsta mättnad (Saturation minimum): Med mättnad menas mängden av en viss nyans i en färg. En pixel med mättnaden noll (vilket motsvaras av färgcirkelns mittpunkt) har ingen nyans: den hamnar i “gråskalan” vars extremvärden är vit och svart. Färgnyckel fungerar bäst när bakgrunden är starkt och enhetligt mättad, det vill säga när reglaget ställs in på ett högt värde. I verkligheten ställer belysning och apparatur ofta till med spratt vilket resulterar i en bakgrund som inte klarar de högst ställda kraven. När reglaget dras åt vänster tas fler mättnadsvärden med i urvalet, vilket framgår av att det markerade området utökas långt in mot färgcirkelns mittpunkt.

Mjukhet: Den här glidkontrollen reglerar den underliggande videons täthet. När den förs så långt vänsterut som möjligt, är huvudvideon helt svart. Då du för reglaget högerut, dras huvudvideon gradvis upp till full täthet.

Störningsdämpning (Spill suppression): Genom att justera det här reglaget kan du dämpa videobrus eller fransning längs förgrundsobjektets kanter.

Aktivera användning av färgnyckel (chroma keying): I denna ruta kan du sätta på och stänga av färgnyckeleffekten.

Använd på nya klipp: När du vill använda samma färgnyckelinställningar på ett antal olika klipp är det här en bekväm möjlighet. Så länge alternativet är markerat kommer färgnyckel automatiskt att användas på varje nytt klipp som du drar till överlagringsspåret, och detta görs med samma inställningar som förra gången verktyget var öppet.

Gränssnittet för effekten färgnyckel (chroma key)

Om du hellre matar in inställningarna för färgnyckel numeriskt än grafiskt, kan du utnyttja det alternativa gr
änssnittet i Videoeffektverktyget. Du kan också kombinera de två metoderna genom att använda färgnyckels grafiska gränssnitt till att ange ingångsvärdena och därefter fininställa dem med de numeriska effektparametrarna.

Chroma key-insticket i Studio Plus ger dig nästan samma parameterar att arbeta med som i chroma key-verktyget, men erbjuder ytterligare en möjlighet, Invert Key (Omvänd nyckel). När denna funktion aktiveras kommer de partier av nyckeln som i vanliga fall är täckande, i stället att behandlas som genomskinliga, och omvänt. På så sätt kommer den underliggande videon att synas igenom överallt, förutom på de områden som är täckta av den färgade ytan.

Pinnacle Studio image005 Vertyget Färgnyckel (Chroma key)

Parameterinställningar för Chroma key-effekten.

Chroma key-verktyget har en särskild visning för den genomskinliga key-effekt, som har framställts. För att se denna visning i Player medan du arbetar med effektparametrarna, kryssa i Show Key (Visa Nyckel)-rutan.

Pinnacle Studio image006 Vertyget Färgnyckel (Chroma key)

Använd Show Key: Till vänster, bilden med nyckel, till höger, den ursprungliga bilden

Chroma key tips

Oavsett hur bra programvara du har så är det noggrannheten när du förbereder tagningen som avgör hur bra du lyckas med att använda färgnyckelmetoden. Det kan bli nödvändigt att experimentera för att få detaljerna helt riktiga. Här är några tips till att börja med:

Belys bakgrundsskynket så jämnt som möjligt: Bakgrundsfärgerna som ser platta ut för blotta ögat visar sig ofta ha partier som är för mörka eller urlakade för att fungera bra med färgnyckel, en metod som passar bäst ihop med jämna, mättade färger. Använd flera ljuskällor på bakgrunden för att försäkra dig om att den är välbelyst över hela ytan och utan hotspots (blänk eller för kraftigt belysta punkter). Diffust solljus från en ljus, mulen himmel kan fungera bra när det är fråga om utomhustagningar.

Notera: Ett professionellt bakgrundsskynke för arbete med färgnyckel (chroma key) kan utan större kostnad beställas på Pinnacles webbplats.

Låt inte motivet skugga bakgrunden: Arrangera motiv och förgrundsbelysning så att det inte faller några skuggor på bakgrundsskynket. Motivet bör inte komma närmare skynket än en meter.

Pinnacle Studio image007 Vertyget Färgnyckel (Chroma key)

Förberedelser för en färgnyckeltagning. Bakgrundsskynket är bra och jämnt upplyst och placerat en bra bit bakom motivet så att skuggorna inte stör. Belysningen av motivet ska arrangeras så att den passar den bakgrund som ska “nycklas” in  i tagningen.

Välj förgrundsfärger med omsorg:  Låt inte aktörerna klä sig i grönt om du gör tagningarna mot en grön skärm, eller blått för en blå skärm. Sådana områden kommer att tas bort om de uppfattas höra till nyckelfärgen. Du måste vara särskilt noggranna med detta när du arbetar med bakgrundsskynken som inte är så jämna och som kräver att du väljer en större färgtolerans i färgnyckeln.

Gör en mjuk profil: Färgnyckelmetoden gör sig bättre med mjuka kanter än med kanter som är taggiga eller komplicerade. Försök därför att få aktören att visa upp en mjuk profil mot kameran. Hår kan vara speciellt knepigt, och bör om möjligt slätas till. Om aktören kan ha hatt så är det desto bättre.

Gör täta scenkompositioner: Ju bredare inramning du väljer, desto större måste bakgrunden göras, och desto svårare blir det att kontrollera tagningen. Ett sätt att förenkla tagningarna är att filma aktörerna från midjan och uppåt i stället för i helbild.

Vertyget Färgnyckel (Chroma key)