Video effects

Videoredigering består huvudsakligen av att välja, arrangera och trimma videoklipp, att sätta ihop klipp med övergångseffekter och att kombinera dem med annat material som t.ex. musik och stillbilder.

Ibland är det även nödvändigt att modifiera själva videomaterialet på olika sätt för att uppnå den önskade effekten. Studios Video effekter verktyg ger en omfattande samling instickseffekter som kan användas på både video och stillbilder.

Pinnacle Studio 137 video tool icon   effects Video effectsVideoeffekt­-verktyget är det åttonde verktyget i Videoverktygslådan. Det har två huvudavdelningar: till vänster visar en effektlista vilka effekter som redan är kopplade till det för tillfället valda klippet/n, och till höger finns en inställningspanel där du kan justera effekten enligt egna önskemål.

Pinnacle Studio image002 Video effects

Videoeffekter vs. ljudeffekter

I de flesta tillfällen fungerar de två verktygen, Video effekter och ljudeffekter identiskt. Typen av material som de syftar på skiljer dem.

ð Att arbeta med effektlistan

ð Ändra effektparametrarna

ð Keyframing

ð Användning av keyframing

ð Förhandsgranska och rendering

ð Effektbibliotek

ð Standardeffekter

ð Plus-effekter

Video effects