Ändra effektparametrarna

När en effekt väljs ut i effektlistan, visas parameterpanelen, lokaliserad på höger sida av rutan: Videoeffekter. Här kan man justera effekternas parametrar.

Pinnacle Studio image001 Ändra effektparametrarna

Kontrollerna till det basala effektbibliotek, som följer med Studio, täcks i denna hjälpfil i relation till deras effekt webbläsar- grupper: Rensning,Tid,Färg,Kul och Stil.

 Addon-effekter (se Att skapa ditt effektbibliotek (Building your effects library)), beskrivs via deras egna on-line dokumentation, som du kan komma åt genom att trycka på funktionsknappen F1, eller genom att trycka på help (hjälp) knappen Pinnacle Studio 142 effects help button Ändra effektparametrarna överst till vänster av parameterpanelen.

OBS: Vissa instickseffekter har sina egna parametrar rutor med specialiserade kontroller. I sådana tillfällen innehåller parameterpanelen på effektverktyget en enskild Edit (Redigera) knapp, som ger tillgång till den externa redigeraren.

Användandet av förhandsinställda parametrar

För att förenkla bruket av parametrar, har många effekter förhandsinställningar (presets) vilket gör det lätt att konfigurera en effekt – man behöver bara välja det från en lista.

I Studio Plus finns det två typer av förhandsinställningar: static (statisk), som innehåller en enda uppsättning av effektparametrar, och keyframed (knuten till bildramen), vilken innehåller flera uppsättningar av parametrar i form av keyframes.

Pinnacle Studio image003 Ändra effektparametrarna

I versioner av Studio som inte stöder keyframing är bara de statiska förhandsinställningarna tillgängliga.

Oftast konfigurerar man snabbast en effekt genom att börja med den förhandsinställning som ligger närmast det du önskar, och sedan finjustera parametrarna för hand.

Pinnacle Studio image004 Ändra effektparametrarnaÅterinställa effekter (Resetting effects): En särskild typ av förhandsinställning är standardvärdet (default setting), som är effektens ursprungliga inställning. Man kan alltid få tillbaka förhandsinställningen genom att klicka på Reset knappen i nedre kanten av parameterpanelen.

Om man klickat på Reset när keyframing används, är standardparametervärdena relaterade bara till den keyframe som är vid filmens nuvarande position. Denna keyframe skapas nu om den inte fanns redan innan.

Ändra effektparametrarna