Användning av keyframing

Tillgänglighet: Keyframingen som beskrivs här är endast tillgänglig i Studio Plus.

I parameterfönstret för alla effekter som stöder keyframing, leta upp och kryssa i rutan Use keyframes. Fram tills du gör det kommer effekten bara att använda en enda uppsättning parametervärden hela klippet igenom.

Pinnacle Studio image001 Användning av keyframing

När du slår på keyframing på en effekt, skapas det automatiskt två keyframes. Den ena är förankrad vid början av klippet, och den andra vid slutet. Parametrarna för båda har det värde, som effekten skulle ha haft utan keyframes. I Filmfönstrets tidslinje, syns keyframen som en nummererad flagga på videoklippet. Keyframeflaggorna visas så länge effektens parameterfönster är öppet.

Pinnacle Studio 148 keyframe flags Användning av keyframing

Keyframes för den öppna effekten i effektparameter-fönstret visas som nummererade flaggor över en lodrät linje. Den aktuella keyframen har en upplyst flagga, som keyframe nummer 3 ovan.

Samtidigt kan du hitta ytterligare justeringsmöjligheter i parameterfönstrets nederkant: Knapparna Add och Subtract, indikatorn för den aktuella keyframen (Current keyframe) med framåt- och tillbakapilar, och räknaren Keyframe time med jog-pilar.

Pinnacle Studio image003 Användning av keyframing

Nya kontroller visas i parameterfönstrets nederkant när keyframes är aktiverat.

Pinnacle Studio 148 keyframe controls   current frame Användning av keyframingIndikatorn för Current keyframe visar numret på den keyframe i klippet, som hör till den bildruta du just nu tittar på i Filmfönstret. Använd pilarna till att hoppa mellan keyframes. När du klickar på dem hoppar tidslinjemarkören till nästa keyframe.

När du tittar på bildrutor i din film som du inte har definierat några keyframes för, visar indikatorn ett streck. Parametrarna som visas är de som kommer att tillämpas på den aktuella bildrutan när den spelas upp.

För att skapa en keyframe vid en sådan punkt, klicka på knappen Add, eller börja helt enkelt justera parametrarna: När du gör det lägger Studio automatiskt till en keyframe.

Pinnacle Studio image005 Användning av keyframing

Keyframes är nummererade i en följd från början av ett klipp. När en ny keyframe läggs till, eller en gammal tas bort, nummereras de om så att följden blir korrekt.

Pinnacle Studio image006 Användning av keyframing

Knappen Delete är tillgänglig när den nuvarande bildrutan har en keyframe; det vill säga när indikatorn Current keyframe visar ett nummer istället för ett streck.

Räknaren Keyframe time visar tiden som har förlupit i det aktuella klippet inom filmens tid – dvs. bildrutan som visas i Player. Den första keyframen är därför placerad i tid “noll”, och den sista är placerad en bildruta framför klippets sammanlagda längd.

När den nuvarande bildrutan har en keyframe, kan dess tidsmässiga placering ändras med räknarens jog-pilar. Den första och den sista keyframen kan inte flyttas. De andra kan flyttas fritt mellan de keyframes som är närliggande.

Pinnacle Studio image007 Användning av keyframing

Inställning av tiden för keyframe 3.

Användning av keyframing