Att arbeta med effektlistan

Varje video- eller bildklipp i ditt projekt kan modifieras med en eller flera videoeffekter. Varje effekt läggs på den ursprungliga bilden i den turordning som de finns listade i, i Videoeffects-verktyget.

Pinnacle Studio image001 Att arbeta med effektlistan

Kryssrutorna bredvid varje effektnamn låter dig koppla in och koppla från effekter oberoende av de andra och utan att behöva ta bort dem från listan (vilket skulle göra att de skräddarsydda uppsättningar som du gjort försvinner). I illustrationen ovan har “Speed” effekten kopplats från medan de andra två effekter på listan fortfarande är gällande.

Att lägga till och ta bort effekter

Pinnacle Studio image002 Att arbeta med effektlistanFör att tillägga en effekt i listan för det aktuella klippet, klicka på knappen Lägg till ny effekt (Add new effect), som öppnar en effektbläddrare/effects browser på höger sida av verktygsfönstret.

Klicka på ett objekt i fönstrets Category-lista för att få fram namnen på de individuella effekterna i den kategorin. Välj den effekt du gärna vill ha och klick på OK-knappen för att lägga till effekten.

Pinnacle Studio 139 effect trashcan button Att arbeta med effektlistanFör att ta bort den för tillfället valda effekten från listan, klickar du på knappen ta bort effekt (delete effect) (soptunna-ikon).

Pinnacle Studio image004 Att arbeta med effektlistan

Här är Videoeffektlistan öppnad för sidan Studio Plus Plus RTFX i, som innehåller en extra uppsättning effekter för Studio Plus. De andra posterna i listan är premiumeffekter som måste skaffas separat. Den sista ‘kategorin’, More Effects, öppnar en sida på Pinnacles webbsida där du får tillgång till ännu fler premiumeffekter.

Premiumeffekter  med video och ljud kan, precis som annat låst material i Studio, användas kostnadsfritt, men lämnar ett grafiskt “vattenmärke” som syns när videon spelas upp. Om du vill använda videon i en riktig produktion, kan du skaffa en aktiveringsnyckel utan att lämna Studio. Se Att utvidga Studio om du vill ha mer information om hur man skaffar premiummaterial till Studio.

Ändra på ordningen av effekter

Pinnacle Studio 140 effects up down buttons Att arbeta med effektlistanDet samlade resultat av att använda mer än en effekt i samma klipp kan variera beroende på i vilken ordning effekterna läggs på. Med upp och ned pilarna till höger på effektlistan, kan du bestämma varje effekts plats i ordningen. Knapparna berör den aktuellt utvalda effekten.

Att arbeta med effektlistan