Effektbibliotek

Insticksfilen video effects som medföljer Studio är indelad i sex kategorier med varsin ikon:

Pinnacle Studio 151 effects icon   cleaning Effektbibliotek·    Cleaning effects (Rensningseffekter) hjälper till att korrigera fel i källvideon, t.ex. störningar och kameraskakningar.

Pinnacle Studio 151 effects icon   time Effektbibliotek·    Time effects (Tidseffekter), som t.ex. Speed (Hastighet) i Studio Plus, ändrar uppspelningstempot utan att påverka bildrutornas utseende.

Pinnacle Studio 151 effects icon   style Effektbibliotek·    Style effects (Stilistiska effekter) som Emboss (Relief) och Old film (Gammal film) lägger på karaktäristiska visuella stileffekter för att göra större intryck.

Pinnacle Studio 151 effects icon   overlay Effektbibliotek·    Påläggningseffekterna stöder påläggningsfunktionerna i Studio Plus, så som Picture-in-picture (Bild-i-bild) och Chroma key (Färgnyckel).

Pinnacle Studio 151 effects icon   fun Effektbibliotek·    Fun effects (Roliga effekter) som Water drop (Vattendroppe) och Lens flare (Linsbrytning) ger extra möjligheter för kreativitet och skoj i dina filmer.

Pinnacle Studio 151 effects icon   color Effektbibliotek·    Color effects (Färgeffekter) låter dig ändra färgerna i ett klipp, diskret eller dramatiskt.

Instickseffekterna är organiserade i paket med en eller flera effekter i varje. Fem effekter finns med i paketet Standard RTFX som finns med i alla versioner av Studio. Denna fil beskriver även kort var och en av de drygt 20 extraeffekterna som finns med i paketet Plus RTFX som finns med i Studio Plus.

Full dokumentation av parametrarna för Plus-effekterna finns i effekternas kontextsensitiva onlinehjälp, som du kan se genom att klicka på knappen help  Pinnacle Studio 152 effects help button Effektbibliotek överst till vänster i parameter-dialogfönstret för varje effekt, eller genom att trycka på F1-tangenten när fönstret är öppet.

Att bygga upp ett effektbibliotek

Studios insticksarkitektur gör att du kan fortsätta att lägga till nya effekter i ditt effektbibliotek i takt med att de blir tillgängliga. Expansionspaket med effekter från Pinnacle och andra leverantörer kan integreras i programmet utan problem.

Vissa utvidgningseffekter levereras med Studio som låsta Premiumeffekter. Detta gäller bl.a. Pinnacles RTFX Volume 1- och 2-paket. Dessa effekter kan förhandsgranskas i Studio, men de är “vattenmärkta” med ett märke över bilden när den spelas upp.

Om du köper en activation key (aktiveringsnyckel) försvinner vattenmärket. Detta kan göras utan att lämna Studio. Se Utvidga Studio för mer information om att skaffa premiuminnehåll till Studio.

Varning: Studios insticksvideoeffekter är datorprogram. Detta betyder att de har kapacitet till att utföra handlingar med potential att skada eller störa ditt system, så som att modifiera eller radera filer och ändra i systemregistret. Pinnacle avråder från installation av insticksfiler från tredjepart, ifall du inte litar fullständigt på leverantören.

Effektbibliotek