Förhandsgranska och rendering

Medan du arbetar med Verktyget Videoeffekter, ger Spelaren (Player) en dynamiskt uppdaterad förhandsgranskning av den aktuella ramen i din film när du skal välja effekter och justera parameterkonfigurationer. Att förhandsgranska en enskild bildruta är inte så användbart när du arbetar med effekter som utvecklas under klippets förlopp (som effekten Vattendroppe (Water drop)).

Vid sådana tillfällen måste du spela upp klippet igen för att till fullo se resultatet av den effekt du lägger på.

Eftersom många effekter kräver intensiva beräkningar, kan oftast inte en helt mjuk och detaljerad förhandsvisning av ett helt klipp visas med detsamma. Varje gång effekter läggs till eller tas bort, eller man ändrar i inställningarna, påbörjar Studio ”rendering” av klippet – det vill säga en beräkning av klippets slutliga utseende – i bakgrunden, utan att störa ditt arbetsflöde. Att renderingsprocessen pågår indikeras med en färgad ribba som blir synlig i Tidsskalan (Timescale) ovanför klippet.

Bakgrundsrendering är valfritt. Du kan stänga av det, om så önskas, i alternativpanelen Project preferences (Setup Ø Project Preferences).

Förhandsgranska och rendering