Keyframing

Parametrarna för videoeffekterna i Studio appliceras oftast vid den första bildrutan i ett videoklipp och ligger kvar oförändrade till klippets slut. Detta är standardbeteendet för varje effekt som du lägger till på klippet.

Pinnacle Studio image001 Keyframing

Vanligtvis ändras inte parametervärdena för en effekt under den tid som det videoklipp som effekten används i varar.

Keyframing – möjligheten att gradvis ändra parametervärdena inom loppet av ett videoklipp – ger en lång rad nya möjligheter att använda effekter på i dina filmer.

Tillgänglighet: Keyframe-funktionen som beskrivs här finns enbart I Studio Plus.

Varje keyframe innehåller en hel uppsättning parametervärden för effekten, och specificerar vid vilken bildruta inom klippet som dessa värden ska tillämpas till fullo.

Pinnacle Studio image002 Keyframing

Med keyframing kan nya uppsättningar av parametrar tillämpas så ofta man önskar under klippets varaktighet.

Mellan varje individuell keyframe justeras de numeriska parametrarna automatiskt från bildruta till bildruta, så att individuella keyframes kopplas ihop till ett glidande förlopp.

Pinnacle Studio 145 keyframing   3 frame demo Keyframing

En grafisk framställning av keyframes som beskrivs i exemplet ovan. Värdena för Zoom (Z), Horisontal Position (H) och Vertical position (V) bestäms av keyframe 1 i början av klippet, av keyframe 2 ungefär en tredjedel in i klippet, och av keyframe 3 vid slutet. Värdena ändras gradvis över de mellanliggande bildrutorna.

De flesta effekter stöder keyframing. Vissa gör det dock inte, antingen för att de inte har några parametrar eller för att de, som i Speed-effekten, inte kan ha några logiska keyframes.

Exempel på keyframing

För varje tillämpad effekt kan ett klipp i princip ha lika många keyframes som det har bildrutor. I praktiken behöver du oftast bara några stycken.

Pinnacle Studio 145 keyframing   two frames Keyframing

Två keyframes är tillräckligt för att gradvis variera värdena mellan två parametrar från en inställning till en annat inom ett klipp.

Med keyframing kan du kontrollera sättet som effekten används i ett klipp med stor precision. Det blir till exempel väldigt enkelt att tona in och tona ut en effekt.

Pinnacle Studio 146 keyframing   ease in out Keyframing

Med en uppsättning av fyra keyframes kan du tona in en eller flera parametrar i början av ett klipp och tona ut dem igen vid slutet.

Pinnacle Studio 146 keyframing   slideshow Keyframing

Ett annat sätt att skapa ett pan-och-zoom bildspel är att använda Pan-and-Zoom-effekten på ett enstaka stillbildsklipp. Två keyframes med identiska parametrar definierar början och slutet på varje visning – oavsett hur många som behövs – i filmen.

Keyframing