Färgreduktion (Posterize)

Med denna Studio Plus-effekt kan du kontrollera antalet färger som används för att bygga upp varje enskild bild i klippet, ända från den kompletta ursprungliga paletten ner till två färger (svart och vit) genom att dra i reglaget Amount (Mängd) från vänster till höger. Områden med liknande färger samlas till större sammanhängande fält allteftersom paletten krymper.

 Pinnacle Studio 169 posterize demo Färgreduktion (Posterize)

Från V till H: Effekten avslagen, “Posterize”, “Max posterize”. I “Max posterize”, blir varje enskild pixel från den ursprungliga bilden konverterad till antingen svart eller vitt.

Färgreduktion (Posterize)