Gammal film (Old film)

Gamla filmer har en rad karaktärsdrag som vanligtvis anses vara oönskade: korniga bilder, som följd av den gamla filmframkallningsprocessen, och fläckar och streck från damm och ludd, som sitter fast på filmen, och de tillfälliga lodräta linjer, som uppstår ifall filmen repas under uppspelning.

Pinnacle Studio 161 old film demo Gammal film (Old film)

Effekten Old film (Gammal film) härmar dessa effekter, så att din egentligen oförstörda film ser ut som om den nötts av tidens tand.

Gammal film (Old film)